Лингвистичният клуб почете своя патрон

February 5th, 2011


Участниците в семинара пред паметника на св. св. Кирил и Методий във Велико Търново.

В рамките на ежегодните Дни на отворените врати във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” на 13 май се проведе семинар, посветен на делото на големия български езиковед проф. д-р Борис Симеонов. Организатори на събитието бяха Центърът по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” при ВТУ и екипът на проекта „Тезаурус на българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност”, а конкретният повод – публикуваната монография на проф. Борис Симеонов и доц. Елена Иванова „Топонимията на Плисковско-Мадарския регион”. Форумът беше открит доц. д-р Мария Атанасова – директор на ЦБО „Проф. Н. Ковачев” – и доц. д-р Багрелия Борисова, декан на Филологическия факултет при ВТУ.

Виолета Георгиева и Таня Пеева с организаторите на семинара.

Гости на семинара бяха представители на филологическите факултети в университетите, където проф. Борис Симеонов е развивал своята дейност: СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. Проф. дфн Петя Асенова от Софийския университет направи задълбочен преглед на научните постижения на проф. Борис Симеонов, след което част от присъстващите, които са имали честта да го познават лично, разказаха свои спомени от съвместната си работа с него. Специален гост на събитието беше семейството на изтъкнатия учен, което направи атмосферата в залата още по-емоционална.

ПУ „Паисий Хилендарски” представиха двама от членовете на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” в ПУ: Виолета Георгиева – докторант по синтаксис на съвременния български език, и Таня Пеева – студентка във ІІ курс на специалността „Българска филология”. Те очертаха ярката фигура на проф. Б. Симеонов в българската лингвистика и чрез мултимедийна презентация разказаха за дейността на единствената в България езиковедска формация, обединяваща студенти и докторанти, която с достойнство носи името на пионера проф. Борис Симеонов. Поздравителен адрес към участниците с кратък преглед на научните му трудове и кръжочната дейност в Пловдивския университет изпратиха доц. д-р П. Пенев и гл. ас. д-р Ив. Гайдаджиева.

Виолета и Таня се радваха на сърдечен прием от страна на домакините, които ги запознаха отблизо с начина на работа и проектите на Центъра по българска ономастика „Проф. Н. Ковачев”, като по време на срещата имаха възможност в неформална обстановка да общуват с изявени български езиковеди. След това вечерта продължи с приятна разходка из старопрестолния Търновград в компанията на внучката на проф. Симеонов – Маргарита Филипова.


Таня Пеева и Виолета Георгиева заедно с дъщерята на проф. Симеонов - Вера Димитрова.

Таня Пеева в Заседателната зала на Великотърновския университет.

Работен момент от семинара, посветен на проф. д-р Борис Симеонов.

Проф. д-р Борис Симеонов
Comments are closed.