Archive

Archive for February, 2011

Тринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

February 26th, 2011 No comments

Балканистична конференция във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

February 25th, 2011 Comments off
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

организира

БАЛКАНИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Велико Търново, 14-15 април 2011 г.


Уважаеми колеги,

Каним ви да участвате в периода от 14 до 15 април 2011 г. в БАЛКАНИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 1135 години от рождението на св. Иван Рилски и 1330 години от основаването на Дунавска България. Read more…

Студентска конференция на тема “Българската литература от 1990 до наши дни: Теми, сюжети, език”

February 20th, 2011 Comments offКонференцията ще се проведе на 11 март 2011 година в сградата на Нов български университет.

В нея могат да участват студенти в бакалавърски програми от всички университети на територията на България.
В края на конференцията ще бъдат отличени трите най-добри текста, като те ще получат еднократни парични стипендии в размер:
1 награда – 200 лв, 2 награда – 100 лв, 3 награда – 50 лв. Read more…

Нови книги

February 16th, 2011 Comments off


Скъпи приятели на Лингвистичния клуб,

Предлагаме на Вашето внимание няколко нови или вече утвърдени лингвистични заглавия, които качихме в рубриката “Библиотека”:


И. Куцаров - Теоретична граматика на българския език. Морфология

Ст. Димитрова - Език и идиолект

Ст. Димитрова - Език и манталитет

Л. Андрейчин - Глаголната система в съвременния български език

С. Пинкър - Езиковият инстинкт. Как умът създава езика?

М. Чоролеева - Семантичната категория степен

Л. Крумова - Семантичната категория количество

К. Куцаров - Следходността в българския език


М. Оландер - Археология на езиците

Categories: Новини Tags:

Блицинтервю с победителите в ХІІІ олимпиада по българска морфология

February 2nd, 2011 Comments off


Блицинтервюто с победителите в Тринадесетата олимпиада по морфология на съвременния български език проведе докт. Виолета Георгиева.

Гордостта на Лингвистичния клуб - Таня Пеева (І награда) и Димитрия Иванова (ІІ награда).

1. Доволни ли сте от представянето си на олимпиадата по българска морфология?

Таня Пеева: – Да, много се радвам на наградата си. Смятам обаче, че човек трябва да се стреми най-много да бъде адекватен на собствените си критерии – аз не удовлетворих себе си при постигането на „олимпийско темпо”. Може би нямах нагласата за това, за мен олимпиадата беше проверка на знанията и логичното мислене, а не състезание. Но по своята същност тя е по-скоро последното и естествено, бързината е изключително важна.

Димитрия Иванова: – Да, доволна съм от второто си място, още повече, че съвсем не съм очаквала да бъда сред наградените. Усещането, че успях да покажа знанията си на такова високо ниво, е несравнимо.

Десислава Црънкова: – Доволна съм, разбира се. В интерес на истината не очаквах, че ще съм сред наградените участници.Може би трябва повече да вярвам в себе си. Бях много изненадана, но в крайна сметка бях подготвена и щях да съжалявам, ако представянето ми не бе минало добре. Read more…

Categories: Новини Tags:

Една почти непозната у нас “История на арабското езикознание”

February 2nd, 2011 Comments off


Текстът, който публикуваме по-долу, беше представен от проф. дфн Стефана Димитрова при срещата на членовете на Лингвистичния клуб с нея.

Предлагаме Ви пълния текст на доклада на проф. дфн Стефана Димитрова.

Проф. дфн Стефана Димитрова

През 1958 г. в издателството на Московския университет излезе книгата на проф. В. А. Звегинцев История арабского языкознания (краткий очерк). Това е един силно съкратен вариант на докторската му дисертация. Не намирам обяснение защо този труд, толкова популярен в Америка и в редица европейски страни, е почти неизвестен на нашите езиковеди и не е отразен в нито едно пособие по увод в езикознанието или по увод в общото езикознание. А колко важна е тази малка книжка за съвременната лингвистика можем да съдим още от първите думи на автора: „В лингвистичната литература (има се предвид периодът до 50-те години на миналия век – С. Д.) не съществува системно изложение на историята на възникването и развитието на източните езиковедски учения, въпреки че очертаната научна област е намерила в народите, обитаващи тази територия, прилежни и често много задълбочени изследователи. Нито един от трудовете по обща или частна история на езикознанието не засяга тази област. Read more…

Categories: Новини Tags: