Нели Матева

October 16th, 2018

 

Нели Костадинова Матева е студентка по английска филология (3. курс) в ПУ “Паисий Хилендарски”. Научните й интереси са в областта на лингвистиката. Взема активно участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти с доклад на тема “Когнитивен анализ на някои от значенията на предлога ОТ в българския език”.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Когнитивен анализ на някои значения на предлога “ОТ” в българския език

 

Comments are closed.