Нели Матева

April 19th, 2021

 

Нели Костадинова Матева завършва специалността “Английска филология” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Научните й интереси са в областта на лингвистиката. Взема активно участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти с доклад на тема “Когнитивен анализ на някои от значенията на предлога ОТ в българския език”.

 

 

Comments are closed.