Христо Андреев

April 1st, 2021

Христо Костадинов Андреев е бакалавър по приложна лингвистика (английски език и испански език). Средното си образование завършва в Първа гимназия в Атина, Гърция.  Член е на Лингвистичния клуб от 2020 г. Печелил е сертификати и награди като част от самодеен певчески състав. Участвал е и в организиране и провеждане на информационни кампании като доброволец в AIESEC.

Интересите му са не само в областта на лингвистиката, но и в сферата на етимологията, музиката, театъра и киното.

От 2019 г., когато Пловдив е Европейска столица на културата до днес, взима дейно участие в различни събития, които са в програмата на фондация „Пловдив 2019.

Част  е и от  Литературния клуб „Мироглед“ , основан от Йордан Бадов и Пламен Балчев, членове на Лингвистичния клуб.

Comments are closed.