Д-р Гергана Петкова-Заралиева

October 24th, 2018

 

Д-р Гергана Ангелова Петкова-Заралиева завършва средното си образование в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив.

В периода 2006 – 2010 год. следва по специалността „Български език и испански език” в ПУ „Паисий Хилендарски“, която завършва през 2010 г. с дипломна работа на тема „Изявително наклонение и актуалност на испанския глагол (описание и контраст на формите и функционалните значения в българския и испанския език)“.

От 2009 г. специализира Журналистика, а от 2010 г. следва магистратура по Приложна лингвистика с испански език, и двете в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Научните й интереси са в областта на компаративната лингвистика, морфологията на съвременния български език и социолингвистиката.

По време на обучението си в университета през 2008 г. взема участие в студентската олимпиада по морфология на съвременния български език в ПУ „Паисий Хилендарски“, където се класира на четвърто място с поощрителна награда. Лауреат е и на Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – планета на духа“, където взема трета награда с доклад на тема „Прояви на дефективност в сферата на рода на съществителното име в българския и испанския език”. Член е на редакционната колегия на сборника „Текстове и прочити”, издаден през 2009 г.

От 2010 г. е преподавател по испански език.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Прояви на дефективност в сферата на рода на съществителното име в българския и испанския език // В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив 2010

Comments are closed.