Константин Обретенов

October 22nd, 2018

Константин Красимиров Обретенов завършва семестриално специалност „Български и италиански език” в ПУ „Паисий Хилендарски”. В момента се обучава в подготвителен курс за магистратура „Класическо пеене” в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

През 2014 г. завършва ЕГ „Иван Вазов” с профил „Английски език”. Същата година е приет в университета с оценка от Националното състезание по български език и литература за зрелостници, организирано от Филологическия факултет към университета, и е отличен с втора награда. През 2016 г. посещава семинари по езикова култура и редактиране с лектор доц. д-р Красимира Чакърова. През същата година печели първо място в отборното и трето място в индивидуалното състезание на Националната олимпиада по правопис и пунктуация – гр. София. През 2017 г. е лауреат на втора награда в XIX общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, организирана от Филологическия факултет в ПУ „Паисий  Хилендарски”.

Става член на Лингвистичния клуа още през първата година от следването си и от 2016 г. до края на 2018 г. е един от неговите съпредседатели. Участва в организацията  на четири издания на Националната научна конференция за студенти и докторанти – гр. Пловдив, и в редакционната колегия на четирите сборника с отличени доклади: „Светлият път на словото” (2015 г.), „Словото – традиции и модерност” (2016 г.), „Слово и памет” (2017 г.), „Словото – идеи, идеали, утопии” (2018 г.). През 2017 г. за пръв път е и участник в Конференцията, с два доклада. Печели първа награда в езиковедската секция на деветнадесетото издание на Конференцията с изследване на тема: „Някои аспекти на маскулинизацията в съвременния български език”. В литературоведската секция му се присъжда втора награда за доклада „Културният шок и опитването на света в До Чикаго и назад”. Двата доклада са публикувани в сборника „Словото – идеи, идеали, утопии”.

През 2016 г. печели поощрителна награда в литературната секция на конкурса „(Нe)възможното тук”, организиран от списание „НУЛА32”, а през 2017 г. – трета награда за поезия в литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет”.

Същата година Константин Обретенов прави своите първи опити в журналистиката – като стажант към блога на „НОЩ/Пловдив”. Неговите статии могат да бъдат прочетени на: http://www.night.bg/blog/?author=35.

От 2012 г. се занимава с класическо пеене. Участва в редица летни музикални академии в страната и чужбина.

Comments are closed.