Милена Найденова

October 24th, 2018

 

Милена Иванова Найденова е бакалавър по специалността „Български език и френски език” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Участвала е по програмата „Еразъм” през 2009 година и е преминала едносеместриално обучение в университета “Париж 8”, Франция. Получила е поощрителна награда в Дванадесетата общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език през 2010 г. С доклада си «Les nouvelles fantastique de Maupassant» („Фантастичните новели на Мопасан” получва трета награда на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци „Думи срещу догми” в гр. Пловдив. Участва в съвместния проект на ПУ „Паисий Хилендарски” и издателство „Летера” – „Студенти по пътя на книгата – практически курс по книгоиздаване”.

Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното езикознание и литературознанието. Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г.

ПУБЛИКАЦИИ:

1. «Les nouvelles fantastiques de Maupassant» (под печат)

 

Comments are closed.