Нашите гости

August 21st, 2011 Leave a comment Go to comments


Проф. д-р Карл Гутшмид (28.04.2004 г.) – българист, професор в Университета в Хамбург, Германия

Доц. д-р Красимира Алексова (05.05.2004 г.) – българист, доцент в СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Джордж Аарон Броудуел (октомври 2004 г.) – лингвист, професор в Нюйоркския държавен университет

Христо Карастоянов (27.10.2004 г.) – писател

Доц. д-р Константин Попов (10.11.2004 г.) – русист, доцент по стилистика

Доц. д-р Галина Крилова (10.11.2004 г.) – българист, доцент в Санктпетербургския държавен университет, Русия

Доц. д-р Запрян Козлуджов (2.03.2005 г.) – литературовед, доцент в ПУ “Паисий Хилендарски”

Акад. Никола Попов (17.03.2005 г.) – икономист, председател на Славянското дружество в България

Проф. дфн Стефана Димитрова (04.11.2005 г.) – русист, професор по славянско и общо езикознание

Антон Баев (09.11.2005 г.) – писател

Д-р Христо Московски (11.11.2005 г.) – лингвист, преподавател в Университета в Нюкасъл, Австралия

Проф. дфн Петя Асенова (24.11.2005 г.) – лингвист, професор по общо и балканско езикознание в СУ “Св. Климент Охридски”

Вяра Димитрова (24.11.2005 г.) – дъщеря на проф. Борис Симеонов

Доц. д-р Мария Данчева (24.11.2005 г.) – лингвист, доцент в СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. дфн Владко Мурдаров – лингвист, преводач от немски език

Проф. дфн Цветан Ракьовски – литературовед, професор в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Доц. д-р Огнян Ковачев – литературовед, доцент в СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. дфн Елка Добрева (ноември 2007 г.) – лингвист, професор в ШУ “Епископ Константин Преславски”

Доц. д-р Сава Василев (04.04.2008 г.) – литературовед, доцент във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Радослав Радев (04.04.2008 г.) – литературовед, доцент във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Проф. дфн Стефана Димитрова (15.11.2010 г.) – русист, професор по славянско и общо езикознание

Доц. арх. Димитър Андрейчин (14.12.2010 г.) – син на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.