Магда Атанасова

October 23rd, 2018

Магда Калоянова Атанасова е студентка в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“, специалност Български език и италиански език. Родена е в гр. Хасково, където завършва елитната Гимназия с преподаване на чужди езици “Проф. д-р Асен Златаров“ (профил испански език и английски език). По време на обучението си печели школски състезания по математика и по испански език, занимава се и с народни танци.

Владее писмено и говоримо италиански език (ниво В2), испански език (ниво А2) и английски език (ниво А2). Научните ѝ интереси са в сферата на общото езикознание и морфологията на съвременния български и съвременния италиански език.

Член е на Лингвистичния клуб “ Проф. Борис Симеонов “ от 2016 г. Взема активно участие в подготовката на юбилейната XX конференция за студенти и докторанти, проведена в Пловдив през май 2018 г.

 

Comments are closed.