Христина Василева

October 21st, 2019

 

Христина Василева е студентка по български език и испански език в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. Научните ѝ интереси са в областта на съвременния българския език (морфология и синтаксис). Лауреат е на поощрителна награда в Единадесетата олимпиада по морфология пред 2009 г. Взема участие в редакторския колектив на сборника “Текстове и прочити” – 2009 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.