Милка Росенова

April 5th, 2021

Милка Карамфилова Росенова е студентка в специалността Приложна лингвистика с английски и китайски език на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Учи в Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, в паралелка със засилено изучаване на английски език, математика и информационни технологии, като през 2017 г. завършва като отличник на випуска. По време на средното си образование е член на клуба по математическа лингвистика, както и на певчески и инструментални групи. Участва в множество олимпиади и състезания по математика, английски език, математическа лингвистика, превод от и към английски език. През 2019 г. участва в Национална олимпиада по езикова култура, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както в индивидуалното, така и в отборното състезание като лидер на един от отборите на Пловдивски университет. Завършва едногодишна специализация по китайски език в Нандзинския университет, Нандзин, Китай. Участва в проект „Студентски практики“ на МОН като практикант на позиция преводач. Научните й интереси са в областта на социолингвистиката и морфологията. Интересува се от психология, философия, медицина. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2018 г.

Comments are closed.