Лингвистична прагматика

February 16th, 2011 Leave a comment Go to comments


Изданието е първият български труд, който представя в системен вид най-актуалната изследователска област в съвременното езикознание – лингвистичната прагматика. Книгата излезе от печат в края на 2009 г. и отскоро се разпространява на пазара. Насочена е към широк кръг читатели – студенти по филология, педагогика и психология; вече дипломирани филолози и педагози, както и специалисти от сродни сфери, които използват езика като инструмент за въздействие. Написана е увлекателно и полемично, с достъпни пояснения на терминологичния апарат и богат корпус езикови илюстрации. Подтик за написването й е преподавателската дейност на авторката.

Проф. Стефана Димитрова е специалист по славянско и общо езикознание. Била е ръководител на катедра „Чужди езици” в Лесотехническия университет, на катедра „Руски език” в Шуменския университет и дългогодишен ръководител на Секцията по общо и приложно езикознание в Института по Български език към БАН. В момента чете лекции по лингвистична относителност, прагматика и граматика, прагматика и превод на магистрите англицисти и испанисти във Факултета по западни и нови филологии на Софийския университет.

Учен със световно признание, проф. Димитрова е била гост-лектор в Лодзинския университет в Полша, в Гьотингенския университет в Германия, в САЩ и други европейски страни. Изнасяла е лекции също във Великотърновския и Пловдивския университет. Научните й трудове са над 470, а повечето й монографии бързо са се превръщали във водещи заглавия на предметното поле. Такива са например „Текст и подтекст”, „Лингвистична относителност”, „Езикова демагогия”. С изключителна популярност се ползват и сборниците „Лингвистика на текста”, „Езиково съзнание”, „Прагматика на текста”, „Език и манталитет”, „Език и идиолект”. Те са разработени под нейна научна редакция и съавторство.

Текстът е взет от сайта http://www.ruseinfo.net/news_76135.html .


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.