История

October 24th, 2018

 

Клубът пред ПУЛингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” е структура към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Създаден е през 2001 г. от студенти в специалността Българска филология – Тенчо Дерекювлиев, Здравко Минчев, Иванка Петрова и др., – а днес в състава му влизат както българисти, така и представители на чуждоезичните филологии. Формацията е студентско-докторантска и много от нейните членове през годините вече са доктори по филология или професионално развили се в хуманитаристиката млади филолози.
Научен ръководител на формацията още от създаването ѝ е доц. д-р Красимира Чакърова – преподавател по съвременен български език в ПУ “Паисий Хилендарски”, – а съпредседатели в различни периоди от нейното развитие са били Тенчо Дерекювлиев, Енчо Тилев, Десислава Борисова, Валя Иванова, Цветелин Дерменджийски, Константин Обретенов.
През 2004 г. след разширено заседание Клубът започва да носи името на световноизвестния български езиковед – индоевропеиста и прабългариста проф. Борис Симеонов, който в продължение на повече от две десетилетия е водил студентски кръжоци в Пловдивския университет. Клубът тържествено чества през 2005 г. 80-годишнината от рождението на проф. Борис Симеонов, с участието на преките му ученици проф. Петя Асенова, доц. Мария Данчева, както и дъщерята на професора – Вера Димитрова.ЛК пред ПУ
Научно-организационната стратегия на Клуба включва разножанрови събития. Членовете на езиковедската структура участват в ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти, организирана в Пловдив от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Съюза на учените – Пловдив. Представители на Клуба публикуват научни текстове с езиковедска тематика в престижни издания на българските филологически институции, включени са в Каталога на специализирания сайт за лингвистика Българска електронна лингвистична библиотека – http://georgesg.info/belb/.
Клубът е съорганизатор на посочената по-горе Национална научна конференция за студенти и докторанти, както и на олимпиадата по морфология на съвременния български език – един от евристичните форуми в екзистенцията на съвременния български университет. Традиция е Клубът да инициира представяния на нови книги в областта на лингвистиката, да кани като свои гости лектори и събеседници, известни учени лингвисти от страната и чужбина. Членове на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” участват и в редакционната колегия на сборниците с доклади от пловдивската научна конференция, издавани от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и излизащи със знака на пловдивските издателства „Контекст” и УИ “Паисий Хилендарски”.
Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” е единственото обединение от подобен формат на млади филолози лингвисти в системата на българските университети.

 

 

Comments are closed.