История

June 23rd, 2017


Клубът пред ПУЛингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” е структура към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Създаден е през 2001 г. от студенти в специалността Българска филология, а днес в състава му влизат представители на българската и чуждоезичните филологии. Формацията е студентско-докторантска и много от нейните членове през годините вече са доктори по филология или професионално развили се в хуманитаристиката млади филолози.
Научен ръководител на формацията още от създаването й е доц. д-р Красимира Чакърова, преподавател по съвременен български език в ПУ “Паисий Хилендарски”.
През 2004 г. след разширено заседание Клубът започва да носи името на световноизвестния български езиковед – индоевропеиста и прабългариста проф. Борис Симеонов, който в продължение на повече от две десетилетия е водил студентски кръжоци в Пловдивския университет. Клубът тържествено чества през 2005 г. 80-годишнината от рождението на проф. Борис Симеонов, с участието на преките му ученици проф. Петя Асенова, доц. Мария Данчева, както и дъщерята на професора – Вера Димитрова.ЛК пред ПУ
Научно-организационната стратегия на Клуба включва разножанрови събития. Членовете на езиковедската структура участват в ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти, организирана в Пловдив от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Съюза на учените – Пловдив. Представители на Клуба публикуват научни текстове с езиковедска тематика в престижни издания на българските филологически институции, включени са в Каталога на специализирания сайт за лингвистика Българска електронна лингвистична библиотека – http://georgesg.info/belb/.
Клубът е съорганизатор на посочената по-горе Национална научна конференция за студенти и докторанти, както и на олимпиадата по морфология на съвременния български език – един от евристичните форуми в екзистенцията на съвременния български университет. Традиция е Клубът да инициира представяния на нови книги в областта на лингвистиката, да кани като свои гости лектори и събеседници, известни учени лингвисти от страната и чужбина. Членове на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” участват и в редакционната колегия на сборниците с доклади от пловдивската научна конференция, издавани от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и излизащи със знака на пловдивското издателство „Контекст”.
Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” е единственото обединение от подобен формат на млади филолози лингвисти в системата на българските университети.Comments are closed.