Планетата Слово

February 16th, 2011 Leave a comment Go to comments


Планетата Слово” озаглавиха сборника с филологически доклади на млади изследователи организаторите на традиционната в Пловдив Национална научна конференция за студенти и докторанти. Изданието съдържа лингвистични и литературоведски текстове от конференцията през 2009 г. Съставители на сборника са доц. д-р Красимира Чакърова и доц. д-р Татяна Ичевска, а в редакционната колегия участват преподаватели от Филологическия факултет и членове на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”.

Планетата Слово” излиза с марката на пловдивското издателство „Контекст”, а графичният аранжимент е на управителя му – филолога Стефан Пеев.


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.