Йордан Бадов

April 19th, 2021

Йордан Петров Бадов е студент в специалността Български език и английски език. Средното си образование завършва в Професионалната гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив. Член е на Лингвистичния клуб от 2017 г. Лауреат е на поощрителна награда от юбилейната Двадесета общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, проведена през януари 2018 г.

Интересите му са не само в областта на лингвистиката, но и в сферата на художествената литература, историята, фолклора, киното и музиката.

През декември 2017 г. по негова идея е организиран дискусионен форум на тема: „Старее ли художественият език? (Рецепцията на Вазовото творчество: предизвикателствата днес)“, който е отразен и на страниците на университетския вестник (брой 10 (475) година XXXV, декември 2017 – януари 2018). Взема участие и в семинара „Учителят преди, сега и утре“, проведен в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград.

Той е един от съоснователите (наред с Пламен Балчев – дистантен член на ЛК) на Литературния клуб „Мироглед“, обединяващ млади автори от града под тепетата.

Comments are closed.