ХІІІ олимпиада по морфология на съвременния български език

February 5th, 2011

Преподаватели и участници в Тринадесетата олимпиада по морфология на съвременния български език.

Специален ден за пловдивската филология се оказа 15 януари 2011 г. Емблематичните 8. и 10. аудитория в сградата на Ректората приеха над 50 участници от всички филологически специалности в традиционната олимпиада по морфология на съвременния български език. Основен организатор на мероприятието отново бе Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” с ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. Членовете на клуба отбелязаха и значително квесторско присъствие в изпитните зали. С кратко приветствие към участниците се обърна доц. Чакърова, а след това двукратният носител на титлата „Студент на годината” Енчо Тилев (РЕНЕ, 4 курс) също поздрави дошлите да преборят изпитния тест и им пожела успех. Така в следобедния януарски ден в продължение на 3 часа „олимпийците” трябваше да приложат знанията си по морфология при решаването на специално създаден за целта тест, а като допълнителен бонус се считаше по-ранното приключване на работата. Освен присъждане на титлата

Таня Пеева - Морфолог на 2011 година

„Морфолог на годината” състезателният характер на олимпиадата предвиждаше и освобождаване от семестриален изпит по морфология на най-успешно представилите се участници. След проверката на „олимпийските” тестове и обработката на резултатите на 19.01.2011 г. в 9. аудитория на Ректората се състоя и церемонията по награждаването. На нея присъстваха членовете на научната комисия – доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Константин Куцаров и гл. ас. Мария Павлова, всички участници в състезанието, както и членовете на Лингвистичния клуб, дошли да подкрепят колегите си. След кратко приветствено слово, което обобщаваше резултатите, доц. Чакърова обяви победителите. Титлата „Морфолог на годината” бе присъдена на студентката Таня Пеева (БФ, 3 курс), която освен диплома и книги получи и специална „купа” във формата на сова и цвете от миналогодишната носителка на титлата Павлина Петкова (БЕАЕ, 4 курс). С втора награда бе отличена Димитрия Иванова (БЕАЕ, 3 курс), а трета награда спечели Десислава Црънкова (СФ). По преценка на комисията бяха връчени и шест поощрителни награди на:

1.      Георги Георгиев, СФ;

2.      Елица Маринова, СФ;

3.      Ивелина Атанасова, БФ;

4.      Веселина Ермова, БЕРЕ;

5.      Мария Гугова, СФ;

6.      Петя Петрова, Балканистика;

След обявяването на резултатите членовете на изпитната комисия съобщиха имената на онези участници в олимпиадата, които се освобождават от изпита по българска морфология с отлични и много добри оценки заради успешното си представяне. Хубавите новини предизвикаха радостно оживление в залата, а емоционалните моменти по традиция бяха запечатани в снимки.

Резултатите от олимпиадата по българска морфология могат да послужат като обективен показател за извеждането на общи заключения относно езиковите познания на студентите филолози. Наблюденията върху изпитните тестове показват, че най-чести са затрудненията при употребата на пълен и кратък определителен член, при образуването на аорист и имперфект, при прецизното определяне на граматичните категории на българския глагол. Сравнително слаба се оказва и теоретичната подготовка на участниците по някои от зададените въпроси, както и успеваемостта при решаването на „олимпийската” кръстословица. От друга страна, отвореният характер на част от въпросите в теста предостави възможност за свободен отговор, при който всяка допълнителна информация носи съответен брой бонус точки за студентите. Така филолозите с най-висок резултат получиха своите отличия и най-вече удовлетворение от свършената работа. Честито на победителите!

Статията подготви докт. Виолета Георгиева.

Началото на ХІІІ олимпиада по българска морфология в 8. ауд.

Началото на ХІІІ олимпиада по българска морфология в 10. ауд.

Олимпиадата не е изпит, а творчество!

Членовете на научната комисия: гл. ас. Мария Павлова, доц. д-р Константин Куцаров и доц. д-р Красимира Чакърова.

Доц. Чакъровавръчва наградата на победителката Таня Пеева.

Членовете на научната комисия и Морфолозите на 2010 и 2011 година.

Морфологът на 2010 г. Павлина Петкова и Морфологът на 2011 г. Таня Пеева.

Радостта в залата е заразителна.

В приятелски разговор с членовете на научната комисия.Comments are closed.