Д-р Десислава Борисова

October 24th, 2018

 

Д-р Десислава Любомирова Борисова е бакалавър по български и английски език. Завършила е две магистърски програми на ПУ “Паисий Хилендарски” – по славянска филология (полски профил) и по актуална българистика. Член е на Лингвистичния клуб от 2007 година. Носител е на първа награда от Националния конкурс за есе на тема „Българският дух през вековете” (май, 2007 г.). Лауреат е на няколко награди в три поредни издания на Националната конференция за студенти и докторанти, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и СУБ – Пловдив: трета награда за доклада „Една загадка в езика на Българското възраждане, или как първите граматики разчетоха екзотиката на членуването” (2007 г.); втора награда за доклада „Архетипни образи на апокалипсиса в повестта „Суходол” на Иван Бунин” (2008 г.), публикуван в юбилейния сборник „Текстове и прочити”, Пловдив, 2009 г., и втора награда през 2009 г. за изследването „Субстантивни словосъчетания с устойчива структура в езика на българския народен епос”.

Научните й интереси са в областта на сравнителното езикознание и компютърната лингвистика; българската литература и сравнителното литературознание. Има преподавателски стаж в езикови училища и школи по английски език. Член е на редакционната колегия на сборниците с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти (Пловдив, 2006, 2007 и 2008 г.) „Словото: образи и отражения” и „Текстове и прочити”.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.