Николай Желязков

October 24th, 2018

 

Николай Желязков завършва степен “бакалавър” по „Английска филология” и степен “магистър” по „Английска филология – лингвистика” в ПУ „Паисий Хилендарски”.

През 2004-2005 г. е хоноруван преподавател по практически английски език към катедра „Английска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2005-2006 г. е хоноруван преподавател по английски език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2006-2007 г. е преподавател и заклет преводач в Езиково училище „Максимум” – Пловдив. През 2007 г. е назначен за редовен преподавател по английски език в Университета по хранителни технологии  – Пловдив. От 2011 г. е старши преподавател.

Провежда упражнения по английски език с различна насоченост: информационни технологии, бизнес английски и специализиран английски за специалисти технолози. Професионални и научни интереси: чуждоезиково обучение, съпоставително езикознание, компютърна лингвистика, теория на превода. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” към ПУ „Паисий Хилендарски”.

 

 

Comments are closed.