Archive

Archive for February 2nd, 2011

Блицинтервю с победителите в ХІІІ олимпиада по българска морфология

February 2nd, 2011 Comments off


Блицинтервюто с победителите в Тринадесетата олимпиада по морфология на съвременния български език проведе докт. Виолета Георгиева.

Гордостта на Лингвистичния клуб - Таня Пеева (І награда) и Димитрия Иванова (ІІ награда).

1. Доволни ли сте от представянето си на олимпиадата по българска морфология?

Таня Пеева: – Да, много се радвам на наградата си. Смятам обаче, че човек трябва да се стреми най-много да бъде адекватен на собствените си критерии – аз не удовлетворих себе си при постигането на „олимпийско темпо”. Може би нямах нагласата за това, за мен олимпиадата беше проверка на знанията и логичното мислене, а не състезание. Но по своята същност тя е по-скоро последното и естествено, бързината е изключително важна.

Димитрия Иванова: – Да, доволна съм от второто си място, още повече, че съвсем не съм очаквала да бъда сред наградените. Усещането, че успях да покажа знанията си на такова високо ниво, е несравнимо.

Десислава Црънкова: – Доволна съм, разбира се. В интерес на истината не очаквах, че ще съм сред наградените участници.Може би трябва повече да вярвам в себе си. Бях много изненадана, но в крайна сметка бях подготвена и щях да съжалявам, ако представянето ми не бе минало добре. Read more…

Categories: Новини Tags:

Една почти непозната у нас “История на арабското езикознание”

February 2nd, 2011 Comments off


Текстът, който публикуваме по-долу, беше представен от проф. дфн Стефана Димитрова при срещата на членовете на Лингвистичния клуб с нея.

Предлагаме Ви пълния текст на доклада на проф. дфн Стефана Димитрова.

Проф. дфн Стефана Димитрова

През 1958 г. в издателството на Московския университет излезе книгата на проф. В. А. Звегинцев История арабского языкознания (краткий очерк). Това е един силно съкратен вариант на докторската му дисертация. Не намирам обяснение защо този труд, толкова популярен в Америка и в редица европейски страни, е почти неизвестен на нашите езиковеди и не е отразен в нито едно пособие по увод в езикознанието или по увод в общото езикознание. А колко важна е тази малка книжка за съвременната лингвистика можем да съдим още от първите думи на автора: „В лингвистичната литература (има се предвид периодът до 50-те години на миналия век – С. Д.) не съществува системно изложение на историята на възникването и развитието на източните езиковедски учения, въпреки че очертаната научна област е намерила в народите, обитаващи тази територия, прилежни и често много задълбочени изследователи. Нито един от трудовете по обща или частна история на езикознанието не засяга тази област. Read more…

Categories: Новини Tags:

Сайтът на Лингвистичния клуб отбелязва своя първи рожден ден

February 2nd, 2011 No comments


Честит рожден ден!

Скъпи приятели на Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов”,


с радост споделяме с Вас, че нашият сайт вече празнува своя първи рожден ден!

За това време ние успяхме да постигнем много от целите, които си поставихме, когато започнахме да работим върху създаването на сайта. Знаем, че пред нас има и още много неща, които не успяхме да направим, но ентусиазмът, с който работим, ще ни помогне да се справим с тях.

Ето накратко и някои от успехите, които постигнахме през тази една година от съществуването на нашия сайт:

  • Сайтът разполага с повече от 65 страници и подстраници, които представят дейността на Лингвистичния клуб и неговите членове по най-добрия начин.
  • Предоставяме на желаещите да станат членове на Лингвистичния клуб възможността да подадат заявка за членство, като попълнят заявката онлайн и я изпратят директно чрез сайта, или като свалят заявката и я изпратят на нашия имейл. Read more…
Categories: Новини Tags: