Home > Конференции, Новини > Тринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Тринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци


 


 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ ПРОФ. БОРИС СИМЕОНОВ”
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ


 

Уважаеми колеги,

Филологическите катедри при ПУ „Паисий Хилендарски”

и Съюзът на учените в България – Пловдив

имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Тринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци 

„СЛОВОТО – МИТОВЕ И (БЕЗ)КРАЙНОСТИ” 

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2011 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

 

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10.05.2011 г.

Разходите по настаняването са за сметка на участниците.

 

Моля, използвайте приложената форма за заявка или подайте заявката за участие онлайн на адрес http://lingvclub.slovo.uniplovdiv.bg .


 

Заявките изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).


 

От организаторите

 


 

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук, а за ученицитук, или да попълните онлайн формата по-долу.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук.


 


 

Молим Ви, ако имате някакви проблеми с изпращането на заявката онлайн, да ни пишете на имейла Linguistic.Club@gmail.com, като ни споделите какъв според Вас е проблемът, за да го отстраним!

  


  


 

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.