Archive

Archive for February 16th, 2011

Нови книги

February 16th, 2011 Comments off


Скъпи приятели на Лингвистичния клуб,

Предлагаме на Вашето внимание няколко нови или вече утвърдени лингвистични заглавия, които качихме в рубриката “Библиотека”:


И. Куцаров - Теоретична граматика на българския език. Морфология

Ст. Димитрова - Език и идиолект

Ст. Димитрова - Език и манталитет

Л. Андрейчин - Глаголната система в съвременния български език

С. Пинкър - Езиковият инстинкт. Как умът създава езика?

М. Чоролеева - Семантичната категория степен

Л. Крумова - Семантичната категория количество

К. Куцаров - Следходността в българския език


М. Оландер - Археология на езиците

Categories: Новини Tags: