Home > Новини > Нови книги

Нови книги

February 16th, 2011


Скъпи приятели на Лингвистичния клуб,

Предлагаме на Вашето внимание няколко нови или вече утвърдени лингвистични заглавия, които качихме в рубриката “Библиотека”:


И. Куцаров - Теоретична граматика на българския език. Морфология

Ст. Димитрова - Език и идиолект

Ст. Димитрова - Език и манталитет

Л. Андрейчин - Глаголната система в съвременния български език

С. Пинкър - Езиковият инстинкт. Как умът създава езика?

М. Чоролеева - Семантичната категория степен

Л. Крумова - Семантичната категория количество

К. Куцаров - Следходността в българския език


М. Оландер - Археология на езиците

Categories: Новини Tags:
Comments are closed.