Archive

Archive for the ‘Конференции’ Category

Технически изисквания за оформление на докладите от Националната научна конференция 2012

June 12th, 2012 Comments off

Техническо оформление на докладите

 

Текста на техническите изисквания и образеца за оформление на докладите можете да свалите във формат .pdf и .doc:

Технически изисквания: .pdf или .doc

Образец: .pdf или .doc


Уважаеми участници и победители в Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти,

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври – І, ІІ и ІІІ място, без поощрителните награди). Текстовете на докторантите трябва да бъдат придружени от становище на научния ръководител (в отделен файл, който се изпраща заедно с доклада), в което ръководителят на дисертационния труд заявява, че познава текста на докторанта и препоръчва той да бъде включен в сборника.

  Read more…

Програма на Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти

May 14th, 2012 Comments off
ПРОГРАМА
за провеждане на Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти
Словото – (не)възможната мисия
(1718 май 2012 г., гр. Пловдив)

 

17.05.2012 г., 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. Митрополит Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

18.00 ч. – среща разговор с писателя Петър Денчев (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

19.30 ч. КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-бар в Ректората на ПУ)

18.05.2012 г., 9.30 16.00 ч. – РАБОТА по секции

16.30 ч. Премиера на сборника „Безкрайността на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2011 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

  Read more…

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ „СЛОВОТО – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

April 1st, 2012 Comments off

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”
Съюз на учените в България – Пловдив

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Четиринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

 

„СЛОВОТО – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

 

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2012 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 07.05.2012 г.

Моля, използвайте приложената форма за заявка.

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf), а за ученици – тук (във формат .doc или .pdf), или да попълните онлайн формата по-долу.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf).

 

Заявките изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

 

 

 

                                                                                                                                                            От организаторите

 

Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет (1971-2011)”

June 26th, 2011 Comments off

Уважаеми колеги,

На 13 и 14 септември 2011 г. Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” организира национална конференция с международно участие

“40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (1971 – 2011).

Тематичните направления на конференцията са:

  • Хуманитарни и исторически науки
  • Природни науки и науки за Земята
  • Математически и информационни науки
  • Педагогически и социални науки
  • Технически и инженерни науки Read more…
Categories: Конференции Tags:

Програма на Международната конференция на младите учени 2011

June 22nd, 2011 Comments off

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
КЛУБ  НА  МЛАДИТЕ  УЧЕНИ
UNION OF  SCIENTISTS  IN  BULGARIA – PLOVDIV
YOUNG SCIENTISTS CLUB
IV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
IV  INTERNATIONAL CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
П Р О Г Р А М А
P R O G R A M
Read more…
Categories: Конференции Tags:

Покана за участие в юбилейна конференция в ПУ

June 15th, 2011 Comments off
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
отбелязва петдесетгодишнината от създаването на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
с юбилейна научна конференция на тема:
УНИВЕРСИТЕТЪТ – АКАДЕМИЧНА КАРТА НА СВЕТА
(3–4 ноември 2011)

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да ви поканим да участвате в събитие, което цели да припомни оставените от предшествениците ни следи в научното пространство на Пловдивския университет и сред другите академични територии; да предизвика дискусии около настоящето на филологията като научна дисциплина и да проблематизира и осмисли бъдещето на хуманитарното знание в най-широк междукултурен контекст. Read more…

Categories: Конференции Tags: