Archive

Archive for December 3rd, 2010

Проф. дфн Иван Кънчев на 75 години

December 3rd, 2010 Comments off


Интервюто с проф. дфн Иван Кънчев подготви Гергана Петкова.


Проф. дфн Иван Кънчев е един от най-изтъкнатите лингвисти и испанисти на България. Роден в Аржентина, където прекарва първите 12 години от живота си, след завръщането си в България той продължава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски”, където развива филологическите си заложби под грижите и наставленията на редица изтъкнати учени лингвисти. Член-кореспондент на Испанската кралска академия и носител на много национални и чуждестранни награди, проф. дфн Иван Кънчев успява да съчетае по неповторим начин таланта на учения лингвист и човека педагог.


Проф. Кънчев, каква е тайната формула на нестихващия Ви ентусиазъм, който постоянно Ви води към нови и нови лингвистични открития и Ви дава сили и днес да продължавате да работите в тази насока?

Проф. Кънчев: Всичко може да се сведе до придобито умение: да се създава и пресъздава, без да се изпада в ненужно повторение. Ще си послужа с един пример. Вече 42 години, с малки прекъсвания, водя лекционни курсове по теоретични дисциплини от испанското езикознание. Всяка година прибавям нещо ново, осъзнато като творческо надграждане, без което постигнатото би било обречено на повторение и застой. Винаги в понятието развой (преди всичко на идеи и концепции) съм долавял заложена възможността за надграждане, породена от необходимостта за приемственост и развитие.

Read more…

Categories: Новини Tags:

Покана за участие в ХІІ научна конференция на младите филолози в Талин

December 3rd, 2010 Comments offПокана за научно-практическа конференция в Гърция

December 3rd, 2010 Comments off


II Международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар на тему:
«Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе»

24.04.2011 – 29.04.2011

Место проведения: г. Салоники (Греция)
Организатор – Высшая школа перевода (факультет) Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова Read more…