Archive

Archive for December 5th, 2010

Резултати от диалектоложката експедиция 2010

December 5th, 2010 Comments off


Автор: Таня Пеева


Част от младите диалектолози с "обекта" на своето изследване

Всяко пътуване предизвиква промени – в настроението, в опита, в интересите и нагласите, както всяка промяна е едно пътуване – към новата (актуалната) версия на собствената ни личност. Лингвистичното приключение със сигурност никога не е безинтересно, а когато има диалектоложка насоченост, то придобива характер на пътешествие във времето.

В началото на м. септември т.г. преживях подобни промени. Причина за тях стана едноседмичната експедиция по диалектология, организирана от Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” – традиционна практика в миналото, за съжаление прекъсната поради различни причини за период от цели 12 години, която успешно се възроди (тенденцията е отново да се превърне в ежегодно събитие). Тази година в него взехме участие шестима студенти от специалността Българска филология, под ръководството на доц. д-р П. Пенев, гл. ас. д-р Ив. Гайдаджиева и д-р М. Михайлов. Място на теренната работа беше районът на гр. Неделино (общ. Неделино, обл. Смолян), Read more…

Categories: Новини Tags: