Home > Новини > Резултати от диалектоложката експедиция 2010

Резултати от диалектоложката експедиция 2010

December 5th, 2010


Автор: Таня Пеева


Част от младите диалектолози с "обекта" на своето изследване

Всяко пътуване предизвиква промени – в настроението, в опита, в интересите и нагласите, както всяка промяна е едно пътуване – към новата (актуалната) версия на собствената ни личност. Лингвистичното приключение със сигурност никога не е безинтересно, а когато има диалектоложка насоченост, то придобива характер на пътешествие във времето.

В началото на м. септември т.г. преживях подобни промени. Причина за тях стана едноседмичната експедиция по диалектология, организирана от Филологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” – традиционна практика в миналото, за съжаление прекъсната поради различни причини за период от цели 12 години, която успешно се възроди (тенденцията е отново да се превърне в ежегодно събитие). Тази година в него взехме участие шестима студенти от специалността Българска филология, под ръководството на доц. д-р П. Пенев, гл. ас. д-р Ив. Гайдаджиева и д-р М. Михайлов. Място на теренната работа беше районът на гр. Неделино (общ. Неделино, обл. Смолян), а основната цел – създаване на автентични аудиозаписи, които да регистрират съвременното състояние на родопския говор в този регион (на всички езикови равнища). Задачата не се оказа никак трудна, защото прочутото родопско гостоприемство напълно оправда славата си. Информатори намирахме лесно (като че ли никой не отказа да говори), разговорите бяха дълги, приятни и изключително продуктивни, родопските баници – много вкусни. По-трудната задача, разбира се, е транскрибирането и анализирането на устните текстове – да го наречем предизвикателство (също не съвсем лишено от емоции).

Колективните резултати успяха да отговорят на очакванията и се смятат за добри. Сигурна съм обаче, че всеки от колегите има своето лично постижение – такова, което не заслужава единствено филологическо внимание. Моето е приказката, която ми разказа баба Айша от село Жълтуша.


Categories: Новини Tags:
Comments are closed.