Home > Конференции, Новини > ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ 2014

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ 2014

 Paissii Hilendarski

     Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”
Съюз на учените в България – Пловдив

 

                                     

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Шестнадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци,

посветена на 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов

 

СЛОВА… КОИТО СВЕТЯТ В МОЯ ПЪТ

 

Конференцията ще се проведе на 8 и 9 май 2014 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 30.04.2014 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска (за секция „Литературознание”).

От организаторите

Форма за заявка

за студенти и докторанти

 

Уважаеми участници, моля, попълвайте всички полета, като в тези за посрещач и резервация за нощувка посочете не, ако нямате нужда от това.

 

Име, фамилия:  
Телефон за връзка:  
Email:  
Научна организация (университет):  
Специалност, курс:  
Заглавие на доклада:  
Секция („Литературознание” / „Езикознание”)  
Резервация за нощувка (дати):  
Вид резервация (общежитие/хотел):  
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач):  
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.):  

 

 

Форма за заявка

за средношколци

 

Уважаеми участници, моля, попълвайте всички полета, като в тези за посрещач и резервация за нощувка посочете не, ако нямате нужда от това.

 

Име, фамилия:  
Телефон за връзка:  
Email:  
Училище:  
Клас:  
Град:  
Заглавие на доклада:  
Резервация за нощувка (дати):  
Вид резервация (общежитие/хотел):  
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач):  
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.):  

 

 

Поканата и заявките за участие може да свалите тук.

 

Comments are closed.