Archive

Archive for March 12th, 2010

Национални студентски научни четения в ЮЗУ “Неофит Рилски”

March 12th, 2010 No comments


Уважаеми колеги,

На 11 май 2010 г. Филологическият факултет на Югозападния университет ”Неофит Рилски” ще проведе традиционните си национални студентски научни четения. Национално жури ще присъди по три награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.
Заявки за участие (за секция ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. Антони Стоилов; за секция ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. Магдалена Панайотова) се приемат на адрес   philochetenia@abv.bg до 10 април 2010 г.