Home > Конференции, Новини > Национални студентски научни четения в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Национални студентски научни четения в ЮЗУ “Неофит Рилски”


Уважаеми колеги,

На 11 май 2010 г. Филологическият факултет на Югозападния университет ”Неофит Рилски” ще проведе традиционните си национални студентски научни четения. Национално жури ще присъди по три награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.
Заявки за участие (за секция ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. Антони Стоилов; за секция ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. Магдалена Панайотова) се приемат на адрес   philochetenia@abv.bg до 10 април 2010 г.

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.