“За мен българската морфология е неизчерпаемата съкровищница на българския език” (интервю с носителя на първа награда в Двадесет и шестата общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език)

January 31st, 2024 Comments off

Поредицата от интервюта с наградените участници в Двадесет и шестата общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език по традиция завършва с отговорите на големия победител – Нелина Варийска, студентка от специалността Български език и английски език. Новата носителка на званието “Морфолог на годината” е впечатляваща личност – интелигентна, деликатна и много лъчезарна. Човек с разностранни интереси и подчертана любов към езика. Желаем ѝ здраве и още много успехи в личен и професионален план!

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Нелина Варийска от специалност Български език и английски език. Родена съм в град Стара Загора, където завърших ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в паралелка с изучаване на английски език и френски език. Изборът ми на гимназия никак не бе случаен, тъй като още по време на прогимназиалния етап у мен се породи силно любопитство към безкрайния кръгозор, който единствено езиците са способни да „разтворят“ пред очите ни. Гимназията бе мястото, където за първи път почувствах именно тази озаряваща мощ, която изучаването на езиците ни предоставя. Затова у мен съвсем не съществуваше колебание относно кариерното ми ориентиране и съответно избора ми на академично образование. А колкото се отнася до моята индивидуална същност, бих се описала като вечно търсеща и никога ненасищаща се личност в сферата на познанията.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Още при запознаването ми с формата и последвалата подготовка за явяване на състезанието знаех, че олимпиадата ще ми предостави шанс, с който човек само веднъж в живота си може да „се сблъска“ в такава пълнота. Затова реших да сграбча тази златна възможност непоколебимо с две ръце и да се насладя на процеса на придобиването и усвояването на нови знания, защото няма нищо по-значимо, по-ценно и по-трайно от силата на знаещия и боравещия с придобитото познание човек.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Винаги съм била човек, който неспирно и стремглаво търси и копнее да открива отговори на никога нестихващите и постоянно пораждащите се въпроси. Тласкана от тази своя концепция за ненаситността на човешките познания, възприех участието си в олимпиадата като „вид изследване“ на собствените ми разбирания и знания. Освен от „експериментална“ подбуда, вземането на участие в състезанието се дължи и на желанието ми да вкуся“от плодовете на хилядите загадки, които българският език е потулил в себе си. Именно това беше моята предначертана цел – да се превърна в търсач на скритото зад обозримото в неизмеримия ни език.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Всяка от задачите съдържаше доза комплексност, изискваща съсредоточаване, систематизиране на знанията и най-вече спокойствие, за да бъде успешно и ефективно изпълнена. Не бих казала, че срещнах особени пречки при решаването на задачите, тъй като всичко беше многократно упражнявано по време на петъчните ни консултативни срещи, а сега само оставаше цялото това натрупано знание да бъде действително приложено. Лично за мен най-увлекателни бяха задачата за образуване на аорист и имперфект, морфологичният разбор на изречение и морфемният анализ на думи, тъй като смятам, че имено в тях е заложена красотата, която струи от глъбините на науката морфология в пълната ѝ широта.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Честно казано, нямах предварително сформирана стратегия. Но при стартирането на времето за решаване на олимпийския тест взех импулсивното решение първо да подходя към решаването на практичните задачи, а теоретичните въпроси и кръстословицата реших да оставя за най-накрая, за да мога да разпределя времето си оптимално и да отделя най-голяма част от него на задачите, предоставящи най-голям брой точки.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготвителният етап на олимпиадата, състоящ се в ежеседмични петъчни срещи с доц. Красимира Чакърова и ас. Десислава Димитрова, бе истинско удоволствие и един безценен спомен, който винаги ще „озарява“ лицето ми с „кипяща“ от радост усмивка. Никога няма да забравя как всички ние, или както доц. Красимира Чакърова ни наричаше – бъдещите олимпийци, се събирахме всеки петъчен следобед и изгаряхме от нетърпение да зададем многобройните си въпроси и съответно да предоставим светкавично отговорите си на зададените ни за самостоятелна подготовка задачи. Дори сега в съзнанието ми все още кънтят стените на стаята от нашите звънки гласове на знаещи и солидно подготвени хора. Благодарение на неимоверните усилия и непоколебимата вяра на доц. Чакърова, която подплатяваше всеки свой отговор на нашите въпроси с убедителни доказателства, ние успяхме да се „преборим“ с безпокойството от непознатото и с притеснението още преди самото провеждане на олимпиадата. Спомням си в първите минути на състезанието колко бързо боязънта у мен се „изпари“ при вида на всички познати лица и благите и приканващи усмивки на доц. Чакърова и ас. Димитрова, които ни „снабдиха“ с увереност, душевно спокойствие и целеустременост по време на състезанието.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфология е неизчерпаемата съкровищница на българския език, чийто крупен запас е свидетелство за скъпоценните знания, които крие в своите пазви и които чакат да бъдат разбулени.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо

Ако трябва да оприлича себе си на някоя част на речта, бих искала да бъда като прилагателните имена. Както тяхната основна атрибутивна функция – да окачествяват съществителните имена, така и аз бих искала да внасям в света разцвета, който те внасят в изречението. Без прилагателните имена същността на предметите и явленията изглежда някак неизчерпана и дори „мъглива“, а изречението някак пусто и безцветно. За мен прилагателните имена са носители на красота и пъстрота, те са онези думички, които избистрят смисъла, като представят в пълнота неговите същности характеристики. Винаги съм вярвала, че няма по-богат именно от онзи човек, който е снабден с мощта да  „влива“ красота във всичко, до което се докосне, и да трансформира същността на явленията в една пленителна съвършеност.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е едно вълнуващо, опияняващо и изпълнено с изненади приключение, което „вкопчва“ в своите обятия и озарява с мощта на знанието всеки, дръзнал да се впусне в него. Би било безпочвено да се опитвам да опиша целия позитивен заряд, с който ме снабди това изживяване, понеже единственият начин да бъде истински почувствана цялата тази широка гама от емоции, е като бъде действено изживяна.

Ще остане в спомените ми най-вече с ползотворните ни петъчни срещи, с уюта, със спокойствието, с изпитаното вълнение при подготовката, при провеждането на олимпиадата и при последвалата церемония за награждаване и разбира се, със създалата се колективна среда на сътрудничество.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Моят съвет към бъдещите олимпийци е да се впуснат стремглаво в това приключение, да се отдадат изцяло на това уникално изживяване и да разтворят сърцата си за морфологията, за да почувстват истински цялата съзидателна енергия, която олимпиадата категорично ще им завещае. Според мен най-важният принцип, към който човек трябва да се стреми, е поддържането на вярата в собствените умения, защото сигурният ключ към успеха се дължи на непрекъснатото разпалване на пламъчето на вярата вътре в нас.

Интервюто проведе: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

Categories: Новини Tags:

“Морфологията е необятен океан от знания и емоции” (интервюта с вицешампионите в XXVI-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език)

January 30th, 2024 Comments off

Тази година носителите на сребърни отличия в олимпиадата са три лъчезарни момичета: Радиана Иванова, Мира Савчева и Никол Колева. Отличната им подготовка по морфология и финият им езиков усет им помогнаха да получат над 800 точки в лингвистичната надпревара.

Ето какво споделиха те за своето участие:

Радиана Иванова (Български език и испански език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Радиана Иванова, обучавам се в специалността Български език и испански език (3. курс). Бих се описала като човек, който не спира да се усмихва, да мечтае и да открива всеки ден нови пътища към знанието.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Честно казано, си представях олимпиадата като една „морфологична главоблъсканица“, която постоянно ще ме изправя пред трудностите на езика, но всъщност се оказа едно от най-приятните ми занимания в университета.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Най-вече исках да предизвикам себе си и да натрупам по-задълбочени знания в сферата на морфологията, които да ме водят към бъдещи успехи.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Не бих казала, че конкретни задачи са ме затруднили, за мен беше удоволствие да работя по всяка една от задачите. Ако трябва да посоча нещо, което ме е затруднило, то това е адреналинът, който изпитвах през цялото време.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше първо да реша задачите за освобождаване от изпит, а след това да пиша максимално повече допълнителна информация към всяка следваща  задача, която да ми донесе повече точки.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

За мен това беше едно незабравимо преживяване, изпълнено с много красиви емоции, които ще помня винаги. Петъчните ни срещи винаги бяха изпълнени с много усмивки, а самата олимпиада ми помогна да разбера колко много обичам езика.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Морфологията е необятен океан от знания и емоции. Всъщност с отварянето на всеки следващ учебник аз се запознавах с нови и нови знания,  срещах нови и различни тези, които бяха вълнуващи и интересни. Потъвах в различни морфологични светове и открих за себе си, че от този момент нататък морфологията ще бъде неизменен спътник в моя професионален път.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Като човек, който заобича още повече езика благодарение на морфологията, намирам частица от себе си във всяка една част на речта, но ако трябва да се сравня с една определена, това ще бъде „слонът в царството на българската граматика“, както го нарича Балан, защото глаголът е едно огромно предизвикателство, а аз съм човек, който винаги избира да върви по най-трудните пътища и да се сблъсква с нови и нови предизвикателства.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е нещо, което се случва един път в живота. Не е просто състезание, а събитие, наситено с емоции. Олимпиадата е нещо, което оставя отпечатък в сърцето на всеки, който е дръзнал да се впусне в нея. Ще остане в моите спомени като събитие, което ми донесе много усмивки и приятни топли емоции.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Въобще да не се замислят, а да се впуснат в това красиво приключение, защото от него може само да се спечели.

 

Мира Савчева (Български език и испански език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Мира Савчева и съм студентка от специалност Български език и испански език, трети курс. Родена съм в град Варна. Изборът ми да изучавам тази специалност е породен от любовта ми към двата езика и желанието ми един ден да успея да предам тази любов и на моите ученици. Бих се описала като тих, отговорен и позитивен човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Надявах се главно на  добро представяне.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Сметнах, че участието ми в олимпиадата ще е интересно предизвикателство, чрез което ще имам възможността по един по-различен и увлекателен начин да се потопя в света на морфологията.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Не бих казала, че имаше задачи с твърде повишена трудност. По-скоро вълнението и притеснението оказваха своето влияние при решаването.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше да започна от по-трудните задачи, за които сметнах, че ще ми е нужно повечко време, а по-лесните оставих за накрая.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката за олимпиадата беше истинско удоволствие. Средата беше спокойна и приятелски настроена, а самата подготовка ползотворна. Изключително благодарна съм на доц. Красимира Чакърова и д-р Десислава Димитрова за търпението и голямата отдаденост, с която си вършеха работата.

Провеждането на олимпиадата също беше положително преживяване, тъй като целият организационен екип се беше постарал да ни осигури спокойна атмосфера, в която да се чувстваме комфортно.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Тя е увлекателна наука, която може да изглежда доста сложна и страшничка на пръв поглед, но потопиш ли се веднъж в нея, моментално се влюбваш.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Бих се оприличила на съществително – постоянна съм в преследването на целите и мечтите си.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е един прекрасен начин човек да обогати знанията си и да предизвика себе си. Ще остане в спомените ми с положителните емоции, които изпитах по време на подготовката.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Да не се колебаят да участват. Олимпиадата е формат, в който участващите нищо не губят, а само печелят – както нови знания по езика, така и прекрасни спомени.

 

Никол Колева (Български език и английски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Никол Колева и съм от Габрово. Баба обичаше да ме нарича „скица“, затова така и ще се опиша. Скица съм. Обичам да обичам. Обичам да съм сред хора, обичам и да съм сама понякога. Много силно вярвам в доброто и се опитвам да възпитавам това в своите ученици. От повече от две години сбъдвам една мечта – да бъда учителка. Обичам да виждам радостта и усмивките на децата. Смятам, че и аз се радвам като дете на малките неща в живота, които често се оказват и най-важните.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Имах едно очакване преди олимпиадата. След всичките ни петъчни срещи се прибирах щастлива и доволна от себе си. Прекараните часове в мислене и обсъждане на морфологичните казуси, които доц. Чакърова ни подбираше, бяха глътка свеж въздух за мен. Единственото ми очакване за олимпиадата беше да усетя този въздух още веднъж.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Мотивира ме доц. Чакърова още на първата лекция, а после и д-р Димитрова при първата ни среща. Толкова е хубаво, когато има хора, които правят с желание и мисъл всичко. Мотивира ме сестра ми, която е най-прекрасният подарък от Бог. В кръга на шегата ще кажа, че колкото се карахме за аористните флексии, толкова не сме се карали за цял живот. Мотивираха ме и прекрасните ми ученици, които ме обсипаха с хубави и мили думи и които ми показаха още веднъж колко много доверие имат в мен.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Честно казано, задачите не ми бяха трудни. Грешките, които допуснах, не бяха породени от незнание, а по-скоро от бързане. Бях се подготвила за сложен морфологичен разбор и изречение с поне една умозаключителна преизказна форма. Задачите обаче се оказаха много приятни и интересни.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Нямах стратегия. А и да съм имала – един фокусник никога не издава тайните си, нали така?

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Доц. Чакърова сподели наскоро, че не обичала да пише и поставя оценки. Аз обаче искам да поставя една голяма шестица на всички ангажирани с олимпиадата. Един конкретен момент от самата олимпиада ми остави толкова приятен спомен в сърцето. Когато бях много мъничка (тъкмо се бях научила да чета), баба много обичаше да ми прави чайче и да ми го носи заедно с едно моливче и кръстословицата от дадения ден. Аз започвах да решавам веднага. Естествено, никога не познавах думите, но пък и до днес ми е един от най-скъпите спомени. Ягодовият чай и кръстословицата на олимпиадата ме върнаха там – вкъщи. Оставам сърдечно благодарна, затова че още веднъж изпитах същото чувство.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфология е причината да заобичам родния си език още повече. Прекрасно е да мога чрез нея да разбирам все повече и повече особености за нашия народ.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Бих се оприличила на прилагателното, защото и аз като него често променям нещо, но в корените си оставам все същата. Бих се определила и като междуметие – с мен винаги е по-весело!

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е преживяване, което не може да те остави безразличен.

Ще остане в спомените ми с ягодовия чай и кръстословицата.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Използвайте часовете за подготовка не само за морфология, а и за да създадете приятели! Помагайте си и се подкрепяйте по пътя, който ще извървите. Един медал няма никаква стойност, ако зад спечелването му стои само желанието за слава и показност!

Блока подготви: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

Categories: Новини Tags:

“Българската морфология е като фолклорна носия, в която е облечен  нашият език” (интервюта с носителите на трета награда в XXVI-та ообщофакултетска олимпиада по морфология на на съвременния български език)

January 29th, 2024 Comments off

Кристиана Кабакчиева (Български език и немски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Аз съм Кристиана Кабакчиева и съм в трети курс, специалност Български език и немски език. Винаги съм мечтала да стана учител, затова и избрах тази специалност. Чувствам се прекрасно, когато съм с хора, които искат да се учим – използвам множествено число, защото учителят непрестанно учи от своите ученици, а не само те от него. Аз съм устремен, весел, спокоен и изключително любвеобилен човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Не съм била с конкретни очаквания, но имах намерението да се представя достойно, впрочем това винаги е една от най-важните ми цели.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Мотивира ме моят интерес към дисциплината и това, че с всеки ден ми ставаше по-интересно. Винаги съм обичала по-различните формати, в които можеш да изпиташ себе си, ето защо реших да го изпробвам като алтернатива на изпита.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Трудности не изпитах, но времето не ми достигна. Ще използвам въпроса да цитирам един мой невероятен учител: „Няма лесно и трудно, има разбрано и неразбрано“.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше да работя по всички задачи именно защото исках да изпробвам себе си във всички възможни видове въпроси. Може би по-добрата стратегия е човек да решава само онова, в което е най-сигурен, и така да трупа бонуси, но тази тактика се използва по-скоро от хората, които на всяка цена искат да спечелят.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

От страна на нашите преподаватели всичко беше прекрасно поднесено и не представляваше трудност. Натовареността ми като цяло ми изяде от времето за по-сериозна подготовка.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен това е пряко отражение на нашите, разбирам българските, нагласи към света. Тя е огледало на вътрешния ни свят, формиран чрез заобикалящата ни действителност, т.е. морфологията е своеобразен синтез между душевната ни нагласа и света около нас.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Бих се определила като наречието, защото по принцип съм перфекционист и максималист, търсещ възможно най-високата степен на изпълнение на дадена задача, но когато това не е възможно по обективни причини, не се измъчвам и не позволявам тази черта от характера ми да се превърне в мой враг. И наречията са така – част от тях се степенуват и достигат до превъзходна степен, а друга част – остават в нормалната си форма, без да се изменят.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

…е интересен начин да изпиташ себе си и да тестваш наученото на практика.

…това, че е единственото по рода си преживяване в университетските ни занимания.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Учете и се развивайте заради и за себе си. Участвайте с цел удовлетворение и знайте, че оценката невинаги е най-точното отражение на знанията (а съвсем никога не е най-важното).

 

Теодора Вълчева (Български език и английски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Теодора Вълчева и съм студентка в специалност Български език и английски език. Бих определила себе си като борбен, амбициозен и отговорен човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Когато първоначално се запознах със задачите, изпитах притеснение относно това дали ще успея да се справя. Но след интензивната подготовка се чувствах значително по-уверена в собствените си способности.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Моят най-голям стимул беше желанието да проверя своите знания преди предстоящия изпит. Тази олимпиада представляваше възможността да демонстрирам това, което съм научила, и да потвърдя своята подготовка.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Повечето от задачите, включени в олимпиадата, бяха тренирани многократно по време на консултациите, а и по време на самостоятелната ми работа при подготовката. Може би се затрудних повече на някои от теоретичните въпроси, тъй като бях наблегнала повече на практическите задачи, които отнемаха повече време за осмисляне.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше да започна първо от задачите, които носят най-много точки, за да си гарантирам спокойствие след изпълняването им.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката за олимпиадата беше удоволствие и интересно предизвикателство. Всеки петък следобед, прекаран в консултации, се превърна в изключително ценен опит за мен. Самата олимпиада беше вълнуващо преживяване, което ме насърчи още повече да развивам своите умения и познания в областта.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфологията е една много сложна, но и изключително интересна наука.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Живея, стремя се и постоянно се развивам, подобно на динамиката и действието, които олицетворява глаголът. В своята есенция аз представлявам не само съществуване, а активно участие в живота.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е едно вълнуващо предизвикателство, което ми даде безценен опит. Ще остане в спомените ми с приятните петъчни консултации, положителните емоции и аромата на ягодов чай.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

На бъдещите участници в олимпиадата пожелавам да бъдат уверени в себе си и с удоволствие да се впуснат в това изпитание, което със сигурност ще им донесе не само нови знания, но и ценен опит, които ще се отразят положително на техния личен и академичен растеж.

 

Денис Стефанов (Българска филология)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Аз съм Денис от град Враца, 3. курс в специалността Българска филология. Винаги съм бил привързан към езиковедската страна на специалността ми и по-специално към морфологията и синтаксиса. Още от дете съм амбициозен и с голям състезателен дух, което доведе и до участието ми в олимпиадата.

 1. 2. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Очаквах да тествам знанията си по морфология, както и да се забавлявам през целия процес на подготовка и провеждане на олимпиадата.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Голямата ми любов към морфологията и идеята, че ще получа нови знания и ще надградя себе си, са основните ми мотиватори. Приемам всяко предизвикателство с хъс и се стремя към високи постижения.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Най-голямото ми затруднение беше кръстословицата и недостигът на време при решаването на задачите.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Първо започнах да решавам задачите, които носят най-много точки и най-малко ме затрудняват – морфологичен и морфемен анализ.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката, която получих по време на лекциите, упражненията и консултациите, беше на високо ниво и успя да задоволи желанието ми за нови знания.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Българската морфология е като фолклорна носия, в която е облечен  нашият език. Цветната ѝ бродерия е изтъкана от множество грамеми и морфеми, които показват сложността, красотата и богатството на нашето слово! Като българи наша задача е да браним своя език и да се гордеем с него!

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Ако приемем, че животът ни е едно изречение, на което трябва да се направи морфологичен анализ, то аз бих искал да вляза в ролята на прилагателното име. Винаги да показвам качества си по най-добрия начин, както и да влагам чувство във всяко начинание.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е вълнуващо събитие, което всеки студент, изучаващ родния ни език, трябва да изпита. Ще остане в спомените ми с чувството на силно вълнение, тръпката при провеждане и награждаване, както и с прекрасните запознанства, които остават след нея.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Винаги да вярват в себе си, никога да не губят жаждата си за нови знания и да са изпълнени с хъс за нови предизвикателства!

 

Петя Недева (Българска филология)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения!

Здравейте! Казвам се Петя и се обучавам в специалността Българска филология. Определям себе си като любознателен човек, който обича да пътува и да чете книги. Аз съм упорита, амбициозна и толерантна. Стремя се да си поставям цели и праволинейно да работя по тях.

 1. 2. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Бях неуверена в себе си и нямах очаквания, че ще се класирам сред най-добрите олимпийци.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Исках да предизвикам себе си. Мотивира ме фактът, че чрез петъчните срещи ще успея да придобия още знания, които ще ми бъдат от полза, и с лекота ще мога да практикувам в следващия етап от моя живот – учителството.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Не изпитах особена трудност при изпълнението на задачите. Не ми достигна време, за да опиша по-обширно теоретичните въпроси.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Да. Започнах с решаването на по-обемните задачи. Първо направих морфологичния разбор на изречението, а след това продължих с морфемния разбор на думите. Бях сигурна, че няма да успея да се вмъкна в поставеното време и реших да оставя кратките задачи за финал. Това не беше най-правилната стратегия. Наложи ми се за 15 минути да отговоря на 4-5 теоретични въпроса в рамките на 2-3 изречения.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Екипът беше прекрасен. Благодаря на доц. Чакърова и на д-р Димитрова за грижите, знанията и усмивките, с които ни даряваха всеки петъчен следобед. Те повярваха във всекиго от нас. Това ни мотивира да дадем най-доброто от себе си в лингвистичното състезание.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Българската морфология е необятна и магична енергия, която те изпълва с чувство за пристрастие.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Определям себе си като междуметие – емоционална съм и ясно изразявам своите чувства.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е незабравимо изживяване. Ще остане в спомените ми с прекрасните петъчни срещи, през които с любов изучавахме родния език.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

От сърце желая на бъдещите олимпийци да бъдат уверени в себе си.

Блока подготви: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

Categories: Новини Tags:

“Олимпиадата по българска морфология е предизвикателство, приключение и незабравим спомен” (интервюта с носителите на поощрителни награди в XXVI-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език) – 2. част

January 28th, 2024 Comments off

Виктория Стойнова (Български език и испански език)

1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Виктория Стойнова, студентка в специалността Български език и испански език. Бих описала себе си като упорита, решителна и емоционална.

2. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Не съм очаквала награда. Исках да се представя достойно и да предизвикам себе си.

3. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Мотивацията да се включа в състезанието дължа на доц. д-р Чакърова и д-р Димитрова. Те повярваха в мен и ме подкрепяха. Оттук идва и моята цел – да докажа на себе си, че мога.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Всяка една от задачите беше многократно упражнявана, благодарение на което не съм изпитала затруднение към някоя от задачите, а по-скоро притеснението допринесе за несигурността на моменти.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше да реша задачите, в които се чувствам сигурна. По този начин остана достатъчно време да помисля над останалите и да допълвам с примери за допълнителни точки.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката беше пълноценна и много забавна. По време на консултациите всички бяха толкова усмихнати. Материалът бе предаден разбираемо и с много примери, а това неминуемо води до успех.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Българската морфология е вратичка към знанието, свързана със задълбоченото познание на родния ни език. Дисциплината е широкообхватна и изключително интересна. Науката морфология е символ на огромното богатство на българския език.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Моята част на речта определено е междуметието. Те се характеризират с изразяване на емоционалност и експресивност. По време на олимпиадата, навярно от притеснение, моите мисли могат да се опишат с междуметията „ух“, „ех“ и „олеле“. След като приключих с решаването, се върнах да проверявам и осъзнах, че съм успяла да направя повече, отколкото съм си мислела, че мога. И следващата композиция от междуметия беше „еха“, „ураа“. Тръгнах си с усмивка на лице, доволна от постигнатото.

Надявам се да съм „усмихнала“ някого с това определение!

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е предизвикателство, приключение и незабравим спомен.

Ще остане в спомените ми с усмивките и топлите чувства на доц. д-р Чакърова и д-р Димитрова. Беше прекрасно и вълнуващо преживяване.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Бъдете уверени в себе си, вярвайте във възможностите си и се забавлявайте! Ще ви остане един прекрасен спомен!

 

Стоян Златарев (Български език и немски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Стоян Златарев и съм студент третокурсник в специалността Български език и немски език. Носител съм на поощрителна награда от проведената през тази година XXVI-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Непосредствено преди олимпиадата вълнението беше толкова силно изразено, че не ми остана време да си изградя предварителни очаквания. Просто исках да се представя достойно.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Разбира се, за да взема участие в състезанието, на първо място ме мотивира възможността да се освободя от редовния изпит поне с 5 и реално това ми беше и конкретната цел. Възможността да премеря сили с останалите си колеги в състезателна обстановка също беше от съществено значение, за да участвам.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Затруднение при изпълнението на задачите не срещнах, защото въпреки натоварения зимен семестър успях да отделя, мисля си, достатъчно време за подготовка. Съжалявам само, че времето не стигна, за да разгърна изцяло някои от въпросите, но все пак според мен резултат над 600 точки е едно повече от достойно представяне и затова не съжалявам за нищо, така е трябвало да стане.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Не бих я нарекъл стратегия, но преди началото бях решил да започна първо с теоретичната част, морфологичния разбор и анализа на изречението, тъй като те носят и най-много точки и до голяма степен гарантират освобождаването от изпит, и едва след това да се насоча към останалите задачи.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Без никакво замисляне, бих казал, че както подготовката и провеждането на олимпиадата, така и заключителната церемония по награждаването бяха организирани по изключително професионален и коректен начин и в този смисъл оценката не може да бъде по-ниска от максималната.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Благодарение на начина, по който ми беше преподавана дисциплината, българската морфология за мен се превърна в обект на интерес, с който бих искал да се занимавам по-задълбочено.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Не.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е единствено по рода си събитие, което благодарение на всеотдайната работа на всички замесени по неговото организиране и провеждане се е превърнало в такова, нямащо аналог не само на територията на Пловдивския университет, но и на тази на страната.

Ще остане в спомените ми с наградата, която получих, но и с всички хубави моменти около провеждането ѝ и прекрасните петъчни събирания по подготовката за нея.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Да са уверени в себе си и да не се страхуват да участват в състезанието, защото този шанс се отваря един път в живота. Също така и че чрез участието си единствено могат да спечелят, не и да загубят.

 

Николай Боев (Българска филология)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Николай Боев, студент 3. курс в специалност Българска филология. Любознателен, целеустремен и щастлив човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Не бих казал очаквания, а по-скоро желание. Исках най-вече да се представя на ниво и да не се изложа, всичко друго е бонус.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Исках да видя какво е нивото ми, както и обичам да се състезавам (и забавлявам).

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Не бих казал, имах трудности единствено при задачата, изискваща от нас да дадем дефиниция за неутрализация, както и примери.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше да пиша по всички задачи (макар и понякога пълни глупости), за да не загубя точки и да мога да стигна до кръстословицата, понеже тя ми беше най-интересна.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Всичко беше на много високо ниво – от това да има консултации всеки петък преди олимпиадата, до това да има малък десерт и олимпийски чай за всеки един участник по време на олимпиадата.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфология, както и другите лингвистични дисциплини говорят много за нашата народопсихология. В езика можем да намерим много отговори на това защо сме такива или пък защо не сме, да видим по какво си приличаме с другите народи, но и по какво се различаваме. Алеко е казал: „Опознай родината, за да я обикнеш“, а аз бих казал „Опознай морфологията, за да я обикнеш“!

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Да, на междуметията. Еднакво експресивни и емоционални сме, бих казал и първосигнални.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е като любима книга, толкова ти е харесала, че просто искаш да продължаваш да четеш, но да не свършва. Ще остане в спомените ми с израженията на вълнение, уплаха, но и ентусиазъм на по-голямата част от участниците пред аудиторията в деня на олимпиадата.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Да не се страхуват и да се пробват, колкото и клиширано да е, от олимпиадата можеш повече да спечелиш, отколкото да изгубиш. Пожелавам им също така успех и много морфологични загадки, с които да се забавляват.

 

Благовеста Петрова (Български език и испански език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Благовеста Петрова и съм от специалността Български език и испански език. Любовта ми към езика продължава да расте все повече, особено след това невероятно изживяване, което беше олимпиадата. Не съжалявам, че избрах имено тази хибридна специалност, която ми дава възможност по-добре да отлича спецификите на нашия език.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Бих казала, че олимпиадата надмина очакванията ми.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Това, което ме мотивира да участвам, са знанията, които щях да придобия и придобих по време на подготовката, това, че не губиш нищо, ако участваш, а напротив, само можеш да спечелиш.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Най-голямото затруднение идва от притеснението и бързо изтичащото време. А подготвен ли си добре, задачите са забавление.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Да, да започна от задачите, в които се чувствам най-сигурна, и от тези, които носят най-голям брой точки.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Всичко беше на много високо ниво, отлично.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Море, в което, като се научиш да плуваш, не ти се излиза от водата, а също и нещо, към което пристъпваш плахо, а после искаш да грабиш още и още.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Да, като съществителните, защото макар и най-лесни за определяне, те са най-устойчиви.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е приключение. Ще остане в спомените ми с…удивление.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Без никакви колебания да се втурнат в това приключение. Без съмнение то ще им се отплати, дори и за цял живот, безценни са знанията, придобити по време на подготовката за олимпиада.

 

Димка Лазарова (Български език и китайски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Димка Лазарова и съм студентка от специалност Български език и китайски език. Обожавам изкуството и езиците. Аз съм амбициозен и упорит човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Очаквах да бъде трудно, но се надявах да се представя добре.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Мотивира ме възможността да тествам знанията си. Нямах конкретна цел, исках просто да предизвикам себе си и да се забавлявам.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

С много от задачите не изпитах затруднение, но най-сложна за мен беше кръстословицата.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми беше първо да започна с решаването на тези задачи, които дават най-много точки.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката винаги беше интересна и развлекателна, а олимпиадата – страхотно изживяване. Когато влезеш, седнеш на стола и видиш всички тези усмивки, които стоят срещу теб, притеснението изчезва и забравяш, че участваш в олимпиада.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфология представлява космос. Всяка част от нея е като една звезда. Когато се отправиш на пътешествие, колкото по-далеч отиваш, толкова по-малко искаш да се върнеш на Земята.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Оприличавам се на съществителното име – постоянна и  категорична.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е едно огромно предизвикателство. Ще остане в спомените ми с всеотдайните преподаватели и с прекрасната атмосфера.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Бих посъветвала всички, които изучават тази дисциплина, да участват без колебание. Пожелавам на всички късмет и успехи!

 

Стефани Чакърова (Български език и английски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Аз съм Стефани Чакърова и от дете съм дейна, любознателна и спортна личност. Занимавала съм се професионално с плуване и спортът е изградил у мен дисциплина и характер. По душа съм крехка, емоционална и импулсивна. Волята и максимализмът ме подтикват да довършвам нещата докрай.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Да докажа на себе си какво съм научила.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Възможността да предизвикам себе си и да видя силните и слабите си страни. Достойно представяне.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Най-много се затрудних на кръстословицата, за което повлия и липсата на достатъчно време.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Първоначално съсредоточих усилията си върху задачите с най-голям обем.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

По мое мнение олимпиадата бе подготвена и проведена на професионално ниво.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Морфологията за мен е в основата на изучаването на българския език и придобиването на функционална грамотност.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Бих се оприличила на глагол, защото съм човек на действието.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е вълнуващо преживяване. Ще остане в спомените ми с положителната емоция да бъда част от академичния живот на Пловдивския университет.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Бих посъветвала всеки, които обича българския език, да участва без притеснение и с олимпийски дух.

Блока подготви: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

 

Categories: Новини Tags:

“Българската морфология е цяла галактика, която едва ли може да бъде изследвана напълно” (интервюта с носителите на поощрителни награди в XXVI-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език) – 1. част

January 27th, 2024 Comments off

На 14 януари 2024 г. се проведе XXVI-та олимпиада по морфология на съвременния български език. Прекрасното настроение у всички участници бе неоспоримо доказателство, че това лингвистично състезание е своеобразна „бяла лястовица“ в академичния живот на студентите и техните преподаватели.

Морфологичната надпревара продължи три астрономически часа. За това време третокурсниците трябваше да се преборят с разнообразни лингвистични задачи, както и да попълнят „черешката на тортата“ – олимпийската кръстословица, която винаги поражда особен интерес.

Забележителни са и резултатите от състезанието. През настоящата година цели единадесет души получиха поощрителни награди. Какви са впечатленията на отличените студенти, можем да научим от интервюто на Божидар Бояджиев.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Мариос Рисианос (Български език и история)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Аз съм студент в ПУ, специалност Български език история. В моя живот сред водещите неща са любовта към историята, обичта към литературата и преклонението към необятността на езиковата Вселена.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Колкото и да бяха смели мечтите ми, не вярвах напълно, че ще успея да се представя толкова успешно, така че да бъда сред хората с поощрителни награди.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Мотивацията ми бе да тествам теоретичните и практическите знания, които натрупах по морфология през изминалите два семестъра. В началото наистина изпитвах известни затруднения, но впоследствие открих красотата на тази наука. Нямах точно определена цел, по-скоро беше водещо желанието да предизвикам себе си.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Очаквах да срещна по-трудни задачи на олимпиадата, която всъщност не беше твърде сложна. Според мен имаше баланс между лесни задачи за креативност и такива, изискващи знания дори извън пряката област на морфологията. Най-голямо препятствие за мен бе кръстословицата, за която се искат изключително обширни познания.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Стратегията ми бе насочена към това да започна с изречението, после морфемен разбор и след това образуването на глаголи в аорист и имперфект. Идеята ми бе да започна със задачите, за които сметнах, че ще ми трябва по-голяма концентрация. Оставих теоретичните задачи за накрая, така че в зависимост от това колко време ми остава, да пиша повече по тях.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Бих го оценил като отлично без никакъв компромис. Атмосферата беше много приятна, изненадите бяха чудесни.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

За мен българската морфология е цяла галактика, която едва ли може да бъде изследвана напълно.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Смятам, че глаголът би ме оприличил най-добре, защото аз самият съм винаги в някакво действие и склонен към промени.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е едно от най-хубавите събития в живота ми, в което бих се върнал, ако можех. Ще остане в спомените ми с аромат на ягодов чай, сладък вкус на локум и нотка на носталгия.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Един истински олимпиец не трябва да изпитва колебание, а да е уверен в своя потенциал и възможностите си дори когато не се чувства достатъчно подготвен, защото е необятно полето на морфологичното познание.

Анелия Дамянова (Български език и английски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Анелия Дамянова, студентка в специалността Български език и английски език. Бих описала себе си като упорит, толерантен и любознателен човек.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Постоянните упражнения както на семинарните занятия, така и вкъщи, ми помогнаха да придобия повече увереност в себе си и да се справя с предизвикателствата, които крие всяка задача.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Олимпиадата представляваше предизвикателен и вълнуващ момент в моя живот, който ме подтикна да изследвам границите на своите умения и знания. Това състезание беше не само цел, а истинска мисия за самоусъвършенстване.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Лично аз изпитах затруднение при решаването на теоретичните въпроси, тъй като бях обърнала по-голямо внимание на практическите задачи.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста? Моята стратегия беше първо да реша трите задачи, които носят най-много точки, за да бъда по-спокойна при изпълнението на останалите.
 2. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Петъчните семинари бяха изключително приятни и винаги ще останат запечатани в съзнанието ми. А атмосферата на олимпиадата ме накара да забравя както за цялото притеснение, така и за оставащото време.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Българската морфология представлява една много богата и интересна, но в същото време доста трудна наука.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Оприличавам се на глагола, тъй като и аз съм динамична и активна във всяко едно действие, което предприемам. Също така съм носечена към постоянно развитие, постижение и промяна.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… едно преживяване, което всеки трябва да изпита. Ще остане в спомените ми с неописуемите емоции по време на провеждането, както и с петъчните семинари, които вече ми липсват.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Съветвам бъдещите участници да не се колебаят дори за миг и смело да се изправят пред това предизвикателство. Пожелавам им много усърдност в ученето и радост от откриването на нови знания. Нека тази олимпиада бъде вдъхновяваща за тях и да ги подготви за бъдещи успехи и постижения. Да вярват в себе си и да се наслаждават на всеки един момент от образователния им път.

Славомира Милева (Български език и история)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Казвам се Славомира, на 21 години съм. Студентка съм в специалността Български език и история и смело мога да твърдя, че изборът ми беше оправдан. В свободното си време обичам да пътувам или да съм сред природата.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Нямах очаквания. Дори до последно не смятах да участвам.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Определено доц. Чакърова! Сигурна съм, че не само моето, но и участието на голям брой от олимпийците се дължи на нестихващата ѝ подкрепа и словоохотливо окуражаване. Не преследвах цел – просто реших да не пропускам този шанс.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Не бих казала, че съм срещнала трудност, по-скоро предизвикателство. Кръстословицата изискваше една идея повече концентрация.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Започнах задачите последователно и ако изникваше колебание относно решението, го оставях за по-късно. Стремях се да работя по всички задачи без значение колко точки носят.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

На олимпийско ниво! Петъчните морфологични срещи освен изключително полезни, бяха и много приятни. При подготовката не се чувстваше университетска ангажираност, а по-скоро развлечение. Самото ѝ провеждане беше добре организирано и умерено съчетаваше тържествеността на церемонията с нетърпеливия дух на участниците.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Шифър, който таи в себе си информация за носителите на езика.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Глагол – винаги има още характеристики, които сте пропуснали да откриете.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е ръчно изработен подарък. Ще остане в спомените ми с радост, вълнение и вяра.
 2. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Да се посветят в тайните на морфологията и да се преборят с темпоралната система.

Кристина Стоянова (Български език и китайски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! Аз съм Кристина Стоянова, специалност Български език и китайски език. Обичам да изучавам езици от всякакво естество, имам интерес към лингвистиката още от ранен гимназиален етап. Ученолюбив човек съм с голям интерес към науката.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Честно да си призная, желанието ми беше да нямам почти никакви очаквания, а просто да приема нещата, каквито са в момента, в който видя олимпиадата пред себе си. Противно на това обаче, тайничко си внушавах, че си знам всичко и няма от какво да се притеснявам.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Целта ми беше да постигна достатъчно висок резултат за отлична оценка от изпита. Мотивацията ми обаче ме изведе на друго ниво – исках да получа награда.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Затруднение може би не, но определено изигра роля притеснението, което дори самата мен изненада по време на олимпиадата. От дълго време не бях усещала „състезателното“ напрежение. Ако трябва да кажа къде съм се затруднила, то теоретичните въпроси биха били отговорът, защото усещах, че от напрежение мисълта ми не тече особено гладко.

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Преди олимпиадата много се чудех как да процедирам, защото задачите не са подредени по трудност и са от различно естество. В крайна сметка в самия ден започнах със задачите, които на момента ми харесват, което ме стимулира да съм по-бърза, а и намали напрежението.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Единственото, което мога да кажа е, че преподавателите нямат грешка в методиката си на подготовка, а самото провеждане мина гладко и приятно благодарение на целия екип от квестори и преподаватели.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Има нещо, което най-точно описва българската морфология за мен, и това е, че тя „има смисъл“. Често си казваме, докато изучаваме някаква тема, че конкретният въпрос „има логика“ или „звучи логично“. Друго нещо е вече, когато написаното „има смисъл“ за нас. Почти се доближава до заключението, че „да, и аз бих го казал/бих се изразил така“.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Бих се оприличила на „глагол“, наред с всичките му характеристики, защото смятам, че представлява много „динамична“ част на речта, която постоянно претърпява промени и изменения.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е стимулът, на който един бъдещ филолог може да се наслади, и един от начините да предизвика себе си.

Ще остане в спомените ми с приятното ухание на ягоди, смекчаващо надигналото се напрежение от студенстките глави.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Обичайте и опознайте истински езика си, навлезте в дълбините му, оставете го да ви зашемети, изненада, че дори и шокира, за да може и той за вас да придобие „смисъл“.

Ралица Борисова (Български език и немски език)

 1. Здравейте! Опишете себе си с няколко изречения.

Здравейте! За себе си мога да кажа, че съм свободолюбив човек, старая се да осмислям действителността около себе си и да правя избори, които са добри за мен и най-малко не вредят на никого. А може би дори му помагат. Със сигурност не съм сред най-организираните. Границите, било то времеви или личностни, са голяма спънка за мен. Радвам се, че за сметка на това съм упорит и целенасочен човек. Сред любимите ми дейности е да прекарвам време със скъпите за мен хора и да им подарявам разбиране и подкрепа. Спортът, разходките, рисуването и книгите също се вреждат в програмата ми.

 1. Какви бяха очакванията Ви преди олимпиадата?

Очаквах да постигна висок резултат, така и стана.

 1. Какво Ви мотивира, за да вземете участие в състезанието? Имахте ли конкретна цел?

Основната ми цел беше да взема изпита с Отличен, но по един по-нестандартен начин. Олимпиадата за мен е най-добрият начин за изпита по морфология, тъй като човек има възможността да покаже всичките си познания, дори и те да не са пряко свързани с конкретен въпрос. Допълнителната информация към задачите е това, което ме докара до над 600 точки. Стандартният изпит за мен е прекалено ограничаващ до 1-2 теми, а за развитие на добра курсова работа просто нямах време. Работя както повечето студенти. Мотивира ме топлото отношение на доц. Чакърова и д-р Димитрова. В началото се изплаших, като разбрах колко материал ни очаква, но те двете са толкова прецизни и в същото време достъпни! Те просто не ми дадоха основание да се колебая и ми дадоха нужната основа от доверие. Разбрах, че съм в добри ръце, и се постарах да не пропускам лекции, упражнения или тайните петъчни срещи.

 1. Затруднихте ли се при изпълнението на задачите? Ако сте изпитали трудности – при кои задачи ги срещнахте?

Затрудненията при мен са при служебните части на речта – междуметия, частици, съюзи и предлози. Основните ги различавам, но никога не съм се вглъбявала в тях. Просто не са “моето”. Другите ми затруднения са свързани с възпроизвеждането на точни определения от теоретичната част. Не съм се и старала да ги запомням дословно. Разбирам материала, но ми липсва прецизност и точен научен език. Точно за това и избрах олимпиадата. За мое учудване все пак се справих доста добре на теоретичните въпроси, и то само от бърз прочит на теоретичните определения в деня преди олимпиадата. Отново смятам, че дължа тези резултати на добрата методика и подход в преподаването на прекрасните две преподавателки!

 1. Имахте ли конкретна стратегия за решаването на теста?

Да – започвам поред, а което не ми е любимо, го оставям за накрая. Морфологичният разбор е предизвикателство за мен, защото измежду всички кратки и ясни думи, винаги има и няколко „слона”. Глаголите си ги оставям за най-накрая на целия разбор изобщо. Оказва се, че поне за мен е най-лесно да се разправям с цялото „стадо слонове” наведнъж, а не поотделно. Разчитам на вътрешната инерция, която човек натрупва, щом веднъж се засили. Другата ми стратегия беше такава: каквото допълнително ми хрумне, просто го записвам. Повечето от допълнителните факти, за които се сетих, даже не помня да съм ги учила. Те бяха любопитните факти, които доц. Чакърова споделяше с нас на петъчните ни срещи и по време на лекции. Стратегията за олимпиадата се прилага и преди нея, още по време на занятията – човек да е съсредоточен, на място да вниква в материала и да си отваря ушите за допълнителни знания. Особено ако са свързани със синтетичното или аналитичното изразяване на определена грамема и с тенденциите в българския и другите славянски езици.

 1. Как бихте оценили подготовката и провеждането на олимпиадата?

Подготовката беше страхотна! Тъй като жонглирах между две работи и университета, изобщо не ми оставаше време да преглеждам материала вкъщи. Петъчните срещи бяха огромен подарък от доц. Чакърова. Нямах възможност да правя упражненията предварително вкъщи. На тези срещи всъщност аз си изяснявах в движение нещата, които не са ми съвсем ясни. Провеждането на олимпиадата беше изключително приятно. Добре подготвеният винаги се наслаждава на вълнението в такива моменти. Тишината и малките изненади допълнително ми помогнаха да дам най-доброто от себе си.

 1. Опишете какво представлява за Вас българската морфология?

Един шамар. Първо, шамар да разбера собствения си език. Шамар да не се засилвам, без да имам основа. Имах наблюдения върху някои явления в българския, особено по отношение на видовете глаголи и глаголни времена. Усещах, че като носител на езика много добре знам кой вид на глагола да употребя или кое време ми е нужно, за да се отнеса към даден момент… Но и усещах, че тези неща ми куцат на немски. Това е моят втори език, който, за щастие, притежава само 6 глаголни времена и се ограничава до по-малко промени в глаголната форма. Когато човек разбере какво и как винаги е казвал на собствения си език, тогава му светва и как да преподава чуждия език. Тогава разбира как всъщност да изрази мислите си на чуждия език. Разбира, че българската глаголна система е по-сложна и някои мисли се предават не с буквален превод, а описателно, както и ние за една немска дума се налага понякога да пишем цяло изречение. Говоря основно за глаголната система, тъй като тя беше трудна за мен. Тя е воденичен камък и в немския. Всичко останало беше съвсем леко и приятно.

 1. Бихте ли се оприличили на дадена част на речта или категория/грамема? Ако да – аргументирайте се защо.

Може би приличам на категорията падеж… Имало е падежи, сега ги няма. Но семантиката е все същата. Става въпрос за гъвкавост, която не жертва точността и не се обременява с неща, които носят традиция, но изглежда, са вече непотребни. Все пак звучи малко жестоко. Човек трябва да отсява истински ценните неща от миналото, тези, които са непреходна мъдрост, и тези, които вече са… ами прът в колелото. А може би и на наречията, по-специфично деепричастията. Нямам силата да бъда истински глагол. Не съм точно от хората, които са ужасно дейни. Моя силна страна са гъвкавостта и човешкият подход. Това, което прави моите действия успешни, е обмисленият начин. Действието е толкова решаващо, колкото и начинът на изпълнение.

 1. Довършете изреченията: Олимпиадата по българска морфология е… Ще остане в спомените ми с…

Олимпиадата по българска морфология е школа. Школа, че както уменията, ТАКА И ПРИСЪСТВИЕТО НА ДУХА са решаващи. Школа, която те учи да направиш каквото е по силите ти в момента. Школата на тук и сега, в тези обстоятелства. А не на всичко или нищо – „ама може и по-добре, изобщо няма да го направя, щом не е най-най-доброто”. Така е и в живота. За мен урокът беше, че страхотното представяне не е задължително най-доброто от всички представяния. Все пак, ако не отидете, светът не свършва. Бъдете свежи!

Ще остане в спомените ми с непрекъснатото догонване на материала… И със спокойствието, че има кой да отговори на всеки въпрос, колкото и изостанало да звучи той.

 1. Какво послание бихте отправили към бъдещите участници в олимпиадата?

Обръщам се към тези, които не се чувстват особено вдъхновени. Тези, които малко се съмняват в себе си и едвам съчетават работа и лекции, пътуват често и определено не са в завидната позиция на колегите, които винаги се представят отлично. Моята най-добра приятелка се яви на олимпиадата, но не изкара и Добър 4. Мнението ми за нея по никакъв начин не се е променило. Не се излагате пред никого, ако не отидете. Не се излагате и ако не изкарате добър резултат. Всеки е участник в олимпиадата, независимо дали отива на нея и дали е изкарал добра оценка. Ако имате желание да отидете, отидете! Олимпиадата е за вас. Олимпиадата е ваша. Всички упражнения, цялата подготовка и организация са израз на топлота и искрена загриженост, сърдечност, която не се среща често в академичните среди. Приемете поканата за олимпиадата. Не се сравнявайте. Някои работят, други – не, някои имат здравословни проблеми, други – не. Някои имат момент на лично падение и разочарование.

Блока подготви: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

 

 

Categories: Новини Tags:

„Ще запомня олимпиадата най-вече с емоционалната ѝ пъстрота“ (Интервю с носителя на първа награда в Двадесет и петата общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език)

January 22nd, 2023 Comments off

Елица Маринова, студентка от специалността Българска филология, се описва като „тих, щастлив и затворен в себе си човек“. По време на дългата предолимпийска подготовка тя успя да види науката морфология през нова перспектива и да обогати лингвистичните си познания. Чаровната млада дама обаче доказа най-вече на себе си, че упоритостта и любовта към езика неизбежно водят до успехи. Елица е новият носител на званието „Морфолог на годината“. Златният медалист сподели специално за нас напълно неподправените  си емоции след края на олимпиадата с нескрита, но изключително симпатична скромност, каквато самата тя носи с усмивка на лице.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Здравейте! Как бихте описали себе си с няколко изречения?

Здравейте! Казвам се Елица Маринова, студентка в специалността „Българска филология” (3. курс). Тих, щастлив и затворен в себе си човек.

 1. Какви бяха личните Ви очаквания преди олимпиадата?

Не непременно награда, а задоволително представяне.

 1. А Вашите мотивация и цели, за да се включите в състезанието?

Бях запозната с многокомпонентността на състезателния тест и исках да предизвикам себе си с подобен формат. Знаех, че ще се срещна с хора, които са отдадени на науката за езика. Техните коментари и мнения много ми помогнаха в подготовката – тази среща с различни погледи върху едни и същи явления ми позволи да изляза извън своите разбирания и да приема и други мнения. Всичко това доведе до постоянни занимания с морфология, което беше и главната ми цел. Липсваше ми увереност, но преподавателите ми постоянно ме насърчаваха и винаги съм усещала тяхната подкрепа.

 1. Изпитахте ли затруднения при изпълнението на задачите? Ако сте се затруднили, при кои задачи?

Всеки тип задача беше упражнен по време на консултациите, самостоятелната работа също много допринесе за разбирането и изчистването на грешките, така че не съм изпитала големи затруднения. Колебания, разбира се, не липсваха, имах притеснения за задачата с неизменяеми думи, но мисля, че успях да се концентрирам и да я изпълня.

 1. Каква беше стратегията Ви при решаване на теста?

Всъщност нямах стратегия при решаването на теста, целта ми беше да работя по всички задачи. Притеснението, че няма да ми стигне времето, доведе до безредно движение, но решаването на морфологичната кръстословица в първите минути от започването на състезанието ми помогна да работя и за бонус точки. 

 1. Как оценявате олимпиадата – подготовката и провеждането ѝ?

И двата компонента внимателно и грижливо бяха обмислени от организационния екип. Всеки петък се създаваше приятелска атмосфера и винаги витаеше духа на радостта от това, което правим. Всички си тръгвахме усмихнати! Специални благодарности на доц. Красимира Чакърова, която неуморно се труди да отговори на всички въпроси и да обърне внимание върху пропуските на всеки, на д-р Десислава Димитрова, която винаги с усмивка и вяра в нас ни посрещаше, на докторантите – Ради, Диди и Васко – за подкрепата и присъствието им на петъчните ни срещи. Общата работа доведе и до снемането на притеснението и страха в олимпийския ден, през цялото време усещахме преподавателската вяра във възможностите на всеки олимпиец.

 1. Какво за Вас представлява българската морфология?

Отражение на българската народопсихология. Богатият запас от модифициращи частици и многограмемна категория наклонение например говорят за голямата емоционалност на българина.

 1. Ако можехте да вземете качества от дадена част на речта, кои качества и от кой клас думи бихте взели?

По време на целия курс по морфология и при подготовката ми за олимпиадата изцяло промених отношението си към неизменяемите думи, които традиционно остават в неосветените ъгли на морфологичната сцена. По-детайлното запознаване с тях ми помогна да осъзная, че те са незаменими елементи със специфични функции в сложния механизъм на езика.  В речта ми доста често се прокрадват думи като „дали”, „нима”, „едва ли”, като в повечето случаи тези въпросителни частици и частици за изразяване на съмнение се отнасят до собствената ми неувереност. От същата богата и разнообразна част на речта си пожелавам да взема най-вече утвърдителните частици и да заменя „Дали?” с „Да!”.

 1. Как бихте довършили следните изречения: Олимпиадата по българска морфология е… Ще я запомня с/със…

Олимпиадата по българска морфология е преживяване! Това максимално широко определяне ми позволява да вместя в обема му всички емоции, които изпитахме с нашата петъчна морфологична общност. Не бих искала да се ограничавам с това, че тестът е най-важната точка от нашето „пътуване”. Той е в средищно положение между многото моменти на трудност при самостоятелната подготовка, забавните ситуации, споровете и между многото прегръдки, усмивки и мили думи след церемонията по награждаването. Олимпиадата беше всичко това!

Ще я запомня най-вече с емоционалната ѝ пъстрота, възможността да се срещнеш с изключително подготвени участници и тези срещи да родят приятелски отношения между нас.

 1. Какво е Вашето послание към следващите участници в олимпиадата?

Смело да се „гмурнат“ в дълбоките води на българската морфология и това да е съчетано с любов. Механичното наизустяване на теория и заучаването на модели не е името на успеха, разковничето е в допуснатите грешки, в упоритостта и постоянството. „Успяване” е отглаголно съществително и като всяко подобно име се образува винаги от несвършени по вид глаголи. Тази му особеност показва и същността на успеха като процес – едно непрекъснато усъвършенстване и изкачване по безкрайните стълби на езикознанието.

 1. Какво си пожелавате в личен план?

Най-вече вдъхновение, то е онази сила, която носи усмивка при всяка дейност.

Интервюто проведе: Божидар Бояджиев

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов”

Categories: Новини Tags: