Премиера на книгата “Родопските говори на българския език” на акад. Любомир Милетич

December 13th, 2013 Comments off

Pokana_za_premiera_Miletich

Categories: Новини Tags:

Лингвистичният клуб отваря врати за нови членове

November 15th, 2013 Comments off

 

Филологически факултет

 

Лингвистичен клуб

”Проф. Борис Симеонов”

 

 

покана

 

 

Кога:20 ноември 2013 г. (сряда), 16,30 ч.

 

Къде: Заседателна зала па ПУ (Ректорат)

  Read more…

Categories: Новини Tags:

15 години Национална научна конференция за студенти и докторанти филолози

June 19th, 2013 Comments off

Академично и празнично в Пловдив

 

На 16 и 17 май 2013 г. в Пловдив бе проведена Петнадесетата националната научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Канонът на словото vs. словото на канона”, организирана по проект СУП13 ФЛФ003 към поделение „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски” и с любезното съдействие на Филологическият факултет на ПУ, Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”, Студентския съвет на ПУ и Съюза на учените в България– Пловдив. Форумът придоби в годините собствена физиономия, а в националния му образ се вписват жури и участници от различни български университети.

нова 24Пловдивската конференция е сигнално понятие в академичния светоглед на младите филолози и те я възприеха през годините за един от собствените си филологически празници. Цялото великолепие от познавателност, анализи и диалози за словото тази година кулминира и в призивното изречение Vivat conferentia. С него беше озаглавен юбилейният вестник, а доц. д-р Красимира Чакърова и доц. д-р Татяна Ичевска вън от статистическите подробности дефинираха: „Петнадесет празника на словото”. Двете дами отдавна смятат конференцията за неразривна част от филологическата си мисия и наред с въпросите на теоретичната граматика и новолитературността подсказват, че у тях е и някакъв таен конспект по конференцията, носещ ежегодно знака за високо академично качество.

„Заниманията ви с проблемите на езика и литературата заслужават възхищение, адмирация и подкрепа”, каза ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов, който поздрави участници и гости по време на официалното откриване. Read more…

Технически изисквания за форматиране на докладите

June 18th, 2013 Comments off

 

Уважаеми участници и победители в Юбилейната петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци,

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври – І, ІІ и ІІІ място, без поощрителните награди). Текстовете на докторантите трябва да бъдат придружени от становище на научния ръководител (в отделен файл, който се изпраща заедно с доклада), в което ръководителят на дисертационния труд заявява, че познава текста на докторанта и препоръчва той да бъде включен в сборника.

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат .doc, се предава на електронен носител (CD) или се праща на адрес konferentsiya_plovdiv@abv.bg (за секциите по литературознание, езикознание и тази за средношколци). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия. Обемът на текста не трябва да надвишава 10 машинописни страници, форматирани по изискванията, посочени по-долу.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той трябва да се приложи като файл към доклада. Read more…

Categories: Новини Tags:

Покана за среща разговор с проф. д-р Грейс Филдър

May 27th, 2013 Comments off

Pokana_grace_filder

Categories: Новини Tags:

ПРОГРАМА НА ПЕТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

May 15th, 2013 Comments off

Paissii Hilendarski

ПРОГРАМА

за провеждане на Петнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Канонът на словото vs. словото на канона

(1617 май 2013 г., гр. Пловдив)

 

16.05.2013 г., 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. Митрополит Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

17.00 – 17.45В колесницата на Платон – симпозиум (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

19.00 ч. КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (ресторант „Трите липи”, ул. „Цар Асен” №5 )

17.05.2013 г., 9.30 16.00 ч. – РАБОТА по секции

16.30 ч. Премиера на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от конференцията през 2012 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените) Read more…

Categories: Новини Tags: