Archive

Posts Tagged ‘докторанти’

Тринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

February 26th, 2011 No comments

Покана за участие в ХІІ научна конференция на младите филолози в Талин

December 3rd, 2010 Comments offДванадесета национална научна конференция за студенти и докторанти


Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”
Съюз на учените в България – Пловдив


Уважаеми колеги,
Филологическите катедри при ПУ “Паисий Хилендарски”
и Съюзът на учените в България – Пловдив
имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Дванадесетата национална научна конференция
за докторанти, студенти и ученици


Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури. Read more…

Всероссийская студенческая научная конференция “Иностранные языки и литературы в контексте культуры”

February 12th, 2010 No comments


Пермский государственный университет

Факультет современных иностранных языков и литератур

27 апреля 2010 г. проводит


Всероссийскую студенческую научную конференцию

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ»


Основные направления работы конференции:
Read more…