Home > Новини > Филологическият факултет награди победителите в XXII-та олимпиада по морфология

Филологическият факултет награди победителите в XXII-та олимпиада по морфология

На 12 януари 2020 г. в Пловдивския университет се състоя Двадесет и втората общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, организирана от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ и Филологическия факултет. Традиционното езиковедско състезание се провежда по идея на доц. д-р Красимира Чакърова от далечната 1999 г. досега, когато за него дава благословията си лично доайенът на Пловдивската лингвистична школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Олимпиадата представлява алтернатива на традиционния изпит по морфология. Ежегодно при обявяване на резултатите най-добре представилият се участник получава почетното звание „Морфолог на годината“ и победната купа: изображение на богинята Нике (която доц. Чакърова нарича на шега „Богинята на морфологията”), както и специален подарък от името на Лингвистичния клуб.

Самото състезание е с продължителност три астрономически часа. Характерно за лингвистичната надпревара е, че при нея вместо неизбежно съпътстващото всеки изпит напрежение се усеща уханието на ягодов чай, който по традиция се поднася на състезателите. За всеобща радост тази година Олимпиадата напълно оправда названието си „общофакултетска”: в нея се включиха студенти третокурсници от всички специалности на Филологическия факултет.

Олимпийският тест се състоеше от 19 задачи, сред които имаше теоретични въпроси с отворен отговор и чисто практически казуси като морфемен разбор на думи, морфологичен разбор на изречение, образуване на форми за аорист и имперфект на определени глаголи и др. Забавен елемент в теста внесе любимата на участниците морфологична кръстословица.

Системата на оценяване на олимпийските тестове е такава, че осигурява максимална обективност. Потърсен е механизъм за отчитане на степента, в която студентът познава отделните морфологични явления, чрез присъждането на бонус точки за посочването на допълнителна информация, свързана с даден въпрос.

Церемонията по награждаването на олимпийците се състоя на 17 януари от 16.30 ч. в 10. с. з. в присъствието на декана на Филологическия факултет и член на научната комисия по оценяване на тестовете доц. д.ф.н. Константин Куцаров и на доц. д-р Красимира Чакърова – идеолог на събитието и автор на олимпийския тест.

Званието „Морфолог на годината“ заслужено спечели Елена Билюкова от специалност Български език и английски език, получила на теста респектиращите 790 точки. На второ място се класира Силвия Илиева (Български език и испански език), третото място си поделиха четирима участници – Милена Попова и Хаджер Хасан (и двете от Български език и испански език), Илиана Кръстева (Българска филология) и Валя Лозева (Български език и английски език). Поощрителни награди получиха Станимира Гарванова (Български език и английски език), Иванка Христова (Български език и руски език), Теодор Атанасов (Български език и английски език), Иванела Йорданова (Българска филология), Мартина Георгиева и Мария Иванова (Български език и английски език). Всички отличени участници получиха грамоти и книги, а класираните на първите три места – съответно златен, сребърен и бронзов медал.

Купата на победителката беше тържествено връчена от Морфолога на 2019 г. Мара Георгиева (Българска филология). Анастасия Кехайова, съпредседател на Лингвистичния клуб, поднесе на Елена Билюкова и специален подарък – сборника „Избрани студии и статии по езикознание” на видния български лингвист Георги Герджиков.

Както всеки път, олимпийското състезание премина в дух на спортсменство и доброжелателство. Показателно беше, че всички участници искрено се радваха на успеха на победителката. За някои от тях, които не можаха да прескочат бариерата, Олимпиадата беше генерална репетиция за бъдещия изпит. Те също получиха адмирации за желанието да проверят знанията и способностите си.

Може да се обобщи, че Олимпиадата по морфология съчетава две неща:

– идеалната форма на изпитване – без излишно напрежение, в спокойна, предразполагаща атмосфера; с осигурена максимална безпристрастност при оценяването; с поощряване на всяка „единица знание”;

– идеалното състезание – без желание да победиш на всяка цена, а със стремеж да дадеш най-доброто от себе си. Иска ти се да спечели най-добрият.

Олимпиадата възпитава и изгражда трайни качества у младите хора, учи ги, че почтеността може да върви ръка за ръка с амбицията. Мнозина, преминали през тази школа, в бъдеще се ориентират към научното поприще. А всички, докоснали се по някакъв начин до езиковедското състезание, го усещат като истински празник. То е свидетелство за неувяхващата любов и живия интерес към родния ни език. И тази година отново десетки студенти бяха изкушени от възможността не само да усвоят нелеката дисциплина морфология на съвременния български език, а и да я овладеят в детайли. Пожелаваме си много бъдещи лингвистични съревнования с ентусиазирани участници, готови да премерят силите, знанията и способностите си.

 

                                                            Докт. Радостина Колева,

                                                            Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“

Categories: Новини Tags:
Comments are closed.