Archive

Archive for April 1st, 2011

Лингвистичният клуб има ново ръководство

April 1st, 2011 Comments off

 

На последното си заседание от 01.04.2011 г. Лингвистичният клуб взе няколко важни решения и направи дългоочакван избор.

За съпредседател, който да замести досегашния – Николай Желязков, беше избрана докторантката в Катедрата по български език Десислава Димитрова. Заедно с другия съпредседател – Енчо Тилев – тя ще подпомага ръководителя на Лингвистичния клуб доц. д-р Красимира Чакърова.

Освен това, бяха избрани секретар и касиер на Лингвистичния клуб, а също така бяха обособени две комисии, които да улеснят работата на Клуба. Новите длъжности, които се откриват за първи път в структурата на Клуба, са съгласувани с Устава на Лингвистичния клуб, който се подготвя в момента.

 

Пожелаваме успех на новите ръководни органи! Нека с лекота да се справят със задълженията си и да се радват на плодовете на своя труд!

Ето и другите членове, които от днес заемат нови позиции.

 

Десислава Димитрова - съпредседател

Таня Пеева - секретар

Лалиана Груева - касиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на комисията “Информационно обслужване”:

 

Енчо Тилев

Пламен Балчев

Петър Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на комисията “Връзки с обществеността”:

 

Иво Ганчев

Маргарита Пеева

Милена Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Новини Tags: