Archive

Archive for May 17th, 2010

Програма на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци


Уважаеми участници и гости

на Дванадесетата национална научна конференция!


Предлагаме на Вашето внимание програмата за конференцията. Можете да я свалите от файла по-долу.


ПРОГРАМА