Home > Конференции, Новини > ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ „СЛОВОТО – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ „СЛОВОТО – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”
Съюз на учените в България – Пловдив

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Четиринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

 

„СЛОВОТО – (НЕ)ВЪЗМОЖНАТА МИСИЯ”

 

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2012 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 07.05.2012 г.

Моля, използвайте приложената форма за заявка.

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf), а за ученици – тук (във формат .doc или .pdf), или да попълните онлайн формата по-долу.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf).

 

Заявките изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова, е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032/ 261 250 (за секция „Езикознание”);

или Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889 28 62 48 (за секция „Литературознание”).

 

 

 

                                                                                                                                                            От организаторите

 

Comments are closed.