Home > > Среща с проф. Асенова

Среща с проф. Асенова

Професор Петя Асенова оставя послание в книгата на Клуба. Вляво са дъщерята на проф. Симеонов – Вера Димитрова, и доцент Мария Данчева.

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.