Home > > Годишнина

Годишнина

Доцент Красимира Чакърова представя спомени за професор Борис Симеонов, получени по имейл от Италия. Изпратила ги е доцент Илияна Кръпова. Лингвоклубът отбелязва 80-годишнината от рождението на известния учен и патрон на формацията – индоевропеиста и прабългариста проф. Борис Симеонов. Най-вдясно е ректорът на Пловдивския университет – проф. дфн Иван Куцаров.

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.