Home > > Награждаване

Награждаване

Проф. Манфред Трумер връчва награди на лауреатите в ежегодната студентско-докторантска конференция в Пловдив.

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.