Home > > Светлана

Светлана

Атмосферата е повече от празнична. Само след секунди Светлана Стаменова, днес сред изявените преподаватели по английски език в Пловдив, ще поздрави клубарите. Пропуснахме аудиозаписа… Може би на английски!

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.