Home > > С доц. Галина Крилова

С доц. Галина Крилова

Доцент Галина Крилова (Русия) е получила букет от Здравко Минчев, един от съоснователите на Лингвистичния клуб. Фотообективът ни връща към месец ноември 2004 година.

Categories: Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.