Резултати от Държавен изпит по руски език и литература, 29.09.2016 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТА: 29.09.2016 г.

 

    №               Име Оценка
Руска филология (редовно обучение)
 1. Златина Стоянова Рангелова 4
2. Венета Георгиева Райнова 4
3. Изабела Живкова Иванова 2
4. Екатерина Добрева Добрева 5
5. Неделина Костадинова Дърмонска 4
6. Дафинка Тодорова Паунова 4
7. Елена Руменова Зелямова 5
Руска филология (задочно обучение)

8.

Вероника Теодорова Астарджиева 3
Български език и руски език (редовно обучение)

9.

Петя Йорданова Вълчева 5
10. Иванка Райчева Топузлиева 3
11. Мария Николаева Армазова
Български език и руски език (задочно обучение)

12.

Надя Радкова |Пенсова 2

13.

Антоанета Димитрова Ташева 5
Приложна лингвистика

14.

Мария Ясенова Янчева 4

15.

Мариела Неделчева Видева 4

16.

Ирина Сергеева Климова 6

17.

Мариела Георгиева Георгиева 2

18.

Мишел Атанасова Шивачева 5
Руски език и западен език

19.

Йорданка Костадинова Насташова 4

20.

Десислава Светлозарова Маринова 2

21.

Божидара Христова Христова 5

22.

Паула Стефанова Панайотова 4

23.

Антоанета Николаева Николова 3

 

 

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на

ПОЛИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

на тема:

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С БИБЛЕЙСКИ ПРОИЗХОД

В РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.1. Филология

Докторска програма: Славянски езици

(Фразеология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева.

Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 30.09.2016 г. (петък) от 15:00 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Консултации за Държавен изпит

Приемно време на членовете на Държавната изпитна комисия:
25.09.2016 г., 11.00 – 13.00 ч. – гл.ас. д-р Майя Кузова (каб. 3);
26.09.2016 г., 12.00 – 14.00 ч. – доц. д-р Юлиана Чакърова (каб. 6);
28.09.2016 г., 14.30 – 16.30 ч. – доц. д-р Николай Нейчев (каб. 5).

Паисиеви четения 2016

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на научна конференция с международно участие на тема

ХУМАНИТАРИСТИКАТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ,

която ще се проведе на 10–11 ноември 2016 г. в рамките на ежегодните Паисиеви четения.

Покана за конференция

Заявка за участие

.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , 11.07.2016 г.

 

    №               Име Оценка
  Руска филология (редовно обучение)  
1. Ивелина Миткова Иванова 4
2. Мартин Светлозаров Нодев 3
3. Мария Ангелова Гаралиева 3
4. Мария Красимирова Койнова 4
5. Лили Костадинова Илчева 4
6. Йоана Евгениева Тилева 4
     
  Руска филология (задочно обучение)  
7. Венета Валериева Кузманова 5
8. Елена Тодорова Милкова 4
9. Радостина Кирова Спасова 4
10. Мариела Жекова Георгиева 5
11. Теодора Петрова Аспарухова 4
     
  Български език и руски език (редовно обучение)  
12. Паолина Красимирова Щерева 3
13. Петя Рашкова Панчева 4
14. Соня Неделчева Главчева 3
15. Иванка Райчева Топузлиева
16. Ирена Бранимирова Циркова 5
     
  Български език и руски език (задочно обучение)  
17. Ася Иванова Иванова 5
18. Надя Радкова |Пенсова
19. София Нейкова Атанасова 4
20. Антония Николаева Узунова 3
     
  Приложна лингвистика  
21. Елеонора Илиева Петрова 4
22. Анастасия Димитрова Кехайова 6
23. Жулиета Георгиева Кочеренко 5
24. Сияна Иванова Караатанасова 4
25. Моника Валериева Костова 4
26. Таня Недялкова Ганчева 5
27. Елена Боянова Димитрова 5
28. Ирина Атанасова Минчева 6
29. София Христоскова Грудева 4
30. Мишел Атанасова Шивачева
   

Защита на дипломни работи в магистърска програма “Актуална русистика”

4 юли 2016 г. от 14 ч.

Месяц современного российского кино в Пловдивском университете

С 28 апреля 2016 г. по 19 мая 2016 г. в Пловдивском университете пройдет „Месяц современного российского кино”- реализация инициативы пловдивского Русского центра „Российское  кино на уроках русского языка”, при содействии Кафедры русской филологии:  Современное российское кино на уроках РКИ в обучении аудированию,  разговорной речи в живой коммуникации.

Желающие ознакомиться с современным военным, комедийным, приключенческим и фэнтези кино на русском языке посмотрят художественные фильмы онлайн на YouТobе с лексико-грамматическим глоссарием. Программа кинолектория : 28.04.16 г. „ Джунгли” ,место проведения : Актовый зал Гуманитарной гимназии им. Св.Св. Кирилла и Мефодия, по адресу: ул. Хана Кубрата, 15, начало: 17.30

05.05.16 г. „Битва за Севастополь”, место проведения: ЦРЯК, по адресу: бул. Болгария, 236, начало: 17.30.

12.05.16 г. „ Война полов”, место проведения: Ректорат Пловдивского университета, по адресу: ул. Царя Асена, 24, 5 ауд., начало: 17.30.

19.05.16 г. „Он-Дракон”, место проведения: Ректорат Пловдивского университета, по адресу: ул. Царя Асена, 24, 5 ауд., начало: 17.30.

Приглашаем знатоков русского языка и любителей российского кино!

плакат

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО “Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА”

Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на награди на отличилите се и грамоти за участие в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” се състоя на 2 април 2016 г.  в 4 аудитория на Пловдивския университет.

Отличилите се със знания по руски език бяха приветствани от доц. д-р Елена Гетова, заместник-декан на Филологическия факултет, която от свое име и от името на Декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н.Вера Маровска, както и от името на цялото деканско ръководство, от името на Ръководителя на Катедрата по руска филология доц. д-р Ю. Чакърова,  поздрави присъстващите за високите резултати в състезанието и ги увери, че изборът им да учат в Пловдивския университет е правилен и желанието да изучават руския език, руската литература и култура е похвално.

Всички участници в състезанието получиха  служебна бележка за кандидатстване, грамота за участие, а отличниците в Състезанието бяха наградени с речник /руско-български / и граматичен справочник с пожеланието да ги ползват на занятията си по практически руски език в Пловдивския университет.

Бъдещите студенти на Филологическия факултет разгледаха учебните зали на Университета, в Деканата се снимаха с тога и шапка, приемайки предизвикателството да си се представят като дипломирани бакалаври във Филологическия факултет на Пловдивския университет.

123

 

 

 

 

 

465

Тържествено връчване на грамоти и награди на участниците в състезанието „Я знаток русского языка”

Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на служебни бележки с оценките , награди на отличилите се и грамоти за участие в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” ще се състои на 2 април/събота/  2016 г. от 11.00 ч. в 4 аудитория на Пловдивския университет.

Участниците в състезанието с положителен резултат могат да бъдат приети за студенти във Филологическия факултет  в специалностите Руска филология и Български и руски език без необходимост от полагане на конкурсен изпит или държавен зрелостен изпит по руски език /при кандидатстване се прилага служебната бележка/.

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

„Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” 2016 г.

 

Име, презиме, фамилия Оценка Цифром
1 Атанас Красенов Костадинов Отличен 6
2 Ева Тодорова Желева Отличен 6
3 Александра Радева Чухлева Отличен 6
4 Наталия Вълкова Вълкова Отличен 6
5 Памела Мартинова Хаджиева Отличен 5.9
6 Иванка Иванова Тодорова Отличен 5.8
7 Красимира Георгиева Ламбринова Отличен 5.8
8 Диляна Митева Трайкова Отличен 5.8
9 Валентина Славова Отличен 5.8
10 Невена Васкова Бонева Отличен 5.8
11 Радка Иванова Желева Отличен 5.7
12 Димитрина Георгиева Кичукова Отличен 5.7
13 Стефан Мариянов Диханов Отличен 5.6
14 Даниела Стоянова Атанасова Отличен 5.6
15 Ралица Стоянова Бинева Отличен 5.6
16 Мирела Пеева Гайдарджиева Отличен 5.6
17 Екатерина Стайкова Стайкова Отличен 5.6
18 Светлана Емилова Нанкова Отличен 5.6
19 Меглена Иванова Налбантова Отличен 5.6
20 Антоний Мирославов Антонов Отличен 5.6
21 Станислава Пламенова Торнева Отличен 5.6
22 Лия Василева Златева Отличен 5.5
23 Вилияна Щерионова Войводова Отличен 5.5
24 Силвена Павлова Милева Отличен 5.5
25 Надежда Добринова Вълчева Отличен 5.5
26 Галена Владиславова Грозданова Отличен 5.5
27 Елена Вълканова Христова Отличен 5.5
28 Биляна Тодорова Баева Отличен 5.5
29 Детелина Миткова Пеева Отличен 5.5
30 Даниела Георгиева Сивова Мн. добър 5.4
31 Йоана Кирова Джеджева Мн. добър 5.4
32 Симона Иванова Загорчева Мн. добър 5.4
33 Доротея Стойчева Георгиева Мн. добър 5.4
34 Ирина Тодорова Николова Мн. добър 5.4
35 Наталия Николаева Желева Мн. добър 5.4
36 Николета Иванова Бръчкова Мн. добър 5.4
37 Маргарет Александрова Александрова Мн. Добър 5.4
38 Марина Деянова Стоянова Мн. добър 5.4
39 Силвия Димитрова Арнаудова Мн. добър 5.3
40 Ирина Борисова Неделчева Мн. добър 5.3
41 Владимира Петкова Петкова Мн. добър 5.3
42 Кристина Илиева Стаменова Мн. добър 5.3
43 Венета Евгениева Нейчева Мн. добър 5.3
44 Татяна Миленова Господинова Мн. добър 5.3
45 Диляна Миленова Божкова Мн. добър 5.3
46 Ива Маринова Янкова Мн. добър 5.2
47 Иванина Тодорова Стойнова Мн. добър 5.2
48 Михаела Иванова Бобева Мн. Добър 5.2
49 Иванна Ангелова Иванова Мн. добър 5.2
50 Радослава Славова Колева Мн. добър 5.2
51 Денислава Димитрова Вълчинова Мн. добър 5.1
52 Николета Евтимова Евтимова Мн. добър 5.1
53 Димитър Емилов Ангелов Мн. добър 5
54 Иглика Тодорова Драгова Мн. добър 5
55 Мария Динкова Иванова Мн. добър 4.9
56 Златомира Иванова Жекова Мн. добър 4.9
57 Стефани Миленова Стефанова Мн. добър 4.8
58 Габриела Константинова Димитрова Мн. Добър 4.7
59 Райна Цветанова Миланова Мн. добър 4.7
60 Нина Петрова Митева Мн. добър 4.7
61 Диляна Димова Момерова Мн. добър 4.7
62 Айсун Ахмед Халаибрям Мн. добър 4.6
63 Даниела Северинова Максимова Мн. добър 4.6
64 Виктория Иванова Христозова Мн. добър 4.6
65 Александрина Желкова Дечева Мн. Добър 4.5
66 Станислава Красимирова Петрова Мн. Добър 4.5
67 Анна Димитрова Пенчева Мн. добър 4.5
68 Аделина Иванова Иванова Мн. добър 4.5
69 Донна Валентинова Велкова Добър 4.3
70 Мария Георгиева Маринчева Добър 4.3
71 Габриела Колева Георгиева Добър 4.1
72 Михаела Халваджиева Добър 3.6

 

Национално състезание “Я знаток русского языка” в Бургас на 19 март 2016 г.

„Я знаток русского языка” в Бургасе

19 марта 2016 г. в Гимназии с изучением иностранных языков им. Васила Левского в г. Бургас провелось Состязание по русскому языку для выпускников СОШ „Я знаток русского языка”. Это третья реализация инициативы Кафедры русской филологии Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского после Стара-Загоры /12.02./ и Пловдива /27.02./. Состязание провелось для 50-ти выпускников-русистов при поддержке директора школы. Лучшие „знатоки русского языка” поступают на отделения Русской филологии и Болгарского и русского языков Пловдивского университета без проходных экзаменов. Молодые люди получили „счастливую” ручку и значок „Я знаток русского языка”.

085-1082-1084-1

 

 

 

 

 

083-1