Приемни часове на преподавателите от катедраата

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ИЗПИТИ

Дати за провеждане на тестове по СРЕ–ІІІ (Синтаксис)

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ