ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТА: 14.07.2014 г.

                  Име

Оценка

  Руска филология (редовно обучение)

  Деница Гогова

  Любомир Жеков

2

  Елена Малинова

анулиран

  Елисавета Велчева

2

  Диляна Чалъкова

5

   

  Руска филология (задочно обучение)

  Ани Цанова

3

   

  Български език и руски език (редовно обучение)

  Соня Главчева

анулиран

  Гинка Галчева

анулиран

  Николина Асенова

3

  Мехмед Атипов

3

  Невена Динкова

5

   

  Български език и руски език (задочно обучение)

  Лили Кръстанова

2

  Надя Пенсова

2

  Десислава Еминова

2

   

  Руски език и западен език

  Петър Галонов

5

  Иван Христенко

5

  Йорданка Насташова

  Петя Арабаджийска

4

  Христиана Йотова

5

  Даниела Петрова

6

   

  Приложна лингвистика

  Ивелина Велчева

5

  Ирина Жекова

3

  Анна Ганчева

2

  Веселина Колева

5

  Илияна Манахилова

4

  Александра Лекова

 

 

 

Работите могат да се видят на 15 и 16 юли от 10 до 12 ч. в Катедрата.