От 14 до 16 декември 2012 година се проведе вторият Научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству”, организиран от Центъра за руски език и култура при ПУ.

В работата на форума взеха участие 42 студенти-русисти от български университети, които в рамките на три дни преминаха обучение под методическото ръководство на двама руски специалисти и четирима български преводачи-професионалисти.

20121216_04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20121216_08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20121216_11