АНОТАЦИЯ

Лекционният курс „Странознание на Италия” е разработен за специалност Български език и италиански език I курс редовно обучение и включва 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Той обединява две основни линии. Първата акцентира върху историческото развитие на страната и има за цел да изгради рамката, в която се вписват полетата на италианския език, литература и култура. Втората представя културната, гео-политическата и икономическа значимост на Италия в развитието на Европа и в модерния свят. Тези знания са необходима база за изучаване на италиански език и литература.

В края на курса успешно завършилите го студенти ще разпознават Италия в географски, исторически, икономически и политически план, ще имат компетентност за значими места и личности от италианската история, култура и политика, както и ще могат да работят с кратък публицистичен текст и аудио-визуален материал на италиански език като източник на информация. Студентите получавал индивидуални задачи – да представят по техен избор някоя велика личност от италианската история или да предложат туристически маршрут в италиански град. Крайната оценка се оформя след полагане на писмен тест с отворени въпроси.

 

ТЕМИ НА ЛЕКЦИИТЕ

1. Възникване на Рим. Римската република. Колонизация на Средиземноморския басеин (III-II в. пр.н.е.). От република към империя.

2. Разцвет на империята (I-II в. н.е.). Християнството. Разпадане на Западна и Източна Римска империя. Лангобардско кралство. Управление на Карл Велики и Свещена Римска империя на Отон I.

3. Кръстоносните походи. Републиките Венеция и Генуа. Миланско херцогство (Висконти). Савойско херцогство.

4. Флорентинска република. Управление на Медичите. Ренесанс – представители.

5. Сардинско и Неаполитанско кралство. 18 век – Италия е разделена между Бурбони и Хабсбурги.

6. Наполеоновите войни (1801-1812). Ризорджименто. Национално-освободителни борби – „карбонари” и движение „Млада Италия”. Революцията от 1848-1849.

7. Походът на Гарибалди и Кралство Италия. Ролята на граф Кавур. Обединение на Италия (1866-1870).

8. Колониална политика. Итало-турска война (1911-1912). Участие в Първата СВ.

9. Походът на „черните ризи” 1922 г. Установяване на фашистка диктатура. Бенито Мусолини. Участие във Втората СВ.

10. Провъзгласяване на Републиката (1946 г.). Италия през втората половина на XX век – икономически и политически облик.

11. Политически партии и движения след 1990 г. Втората република.

12. География на Италия. Административни райони.

13. Културно-исторически забележителности. Градове-музеи.

14.  Ватиканът – наследник на Папската държава.

15. Бележити италиански учени и представители на литературата и изкуството от световна величина.

 

ТЕМИ НА СЕМИНАРИТЕ:

1. Архитектурните паметници в Рим.

2. Пътешествието на Марко Поло.

3. Великата четворка на Ренесанса – Ботичели, Да Винчи, Микеланджело, Рафаело.

4. Галео Галилей и ролята му за Просвещението.

5. Големите италиански музиканти – Вивалди, Паганини, Верди, Пучини.

6. Културно-исторически връзки между Италия и България през вековете.

7. Италианските нобелисти.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Асен Марчевски. Италианските потайности. РИВА, 2012 (шесто издание).
 2. Бепе Севернини. В главата на италианците, Колибри, 2011.
 3. Джулиано Прокачи. История на италианците. ИК „Кама”, 2004.
 4. 4.                Димитър Попов. Древен Рим – история и култура. ЛИК, 2009.
 5. Изкуството на италианския Ренесанс. Колибри, 2006.
 6. Индро Монтанели. История на Рим. Кама, 2008.

7.      Кристофър Дъгън. Кратка история на Италия. Труд, 2010.

 

 1. Нели Стефанова. Политическата реторика на Италия от 90-те. Сиела, 2012.
 2. 9.                Нихело Немо. Легенди за Рим. Етюди от Италия. УИ “Св. Климент Охридски”. 2008.
   10. Пиер Милза. История на Италия. От зараждането до наши дни. Рива, 2007.
 3. Статии: Галилео Галилей. Кръстоносните походи. Ренесансът. В:

Пътуване през световната история. Егмонт-България, 2010.

 1. Статии: Данте Алигиери. Галилео Галилей. В: 101 велики личности и как те промениха света. Джон Хъдсън Тайнър. Мембра, 2007.
 2. История Италии http://www.italyproject.ru/history.htm
 3. Rinascimento <http://www.italica.rai.it/monografie/rinascimento/index.php>
 4. Risorgimento <http://cronologia.leonardo.it/mondo28.htm>
 5. Storia d’Italia <http://cronologia.leonardo.it/2001cron.htm>
 6. Ripartire con cultura <http://www.italica.rai.it/>
 7. Monumenti storici di Roma  <http://www.inforoma.org/m3/Monumenti-Storici/>

 

 

Изготвил гл.ас. д-р Наталия Христова