Историческа граматика на руския език

История на руския книжовен език

Проблеми на сравнително-историческото езикознание

История на българската култура