Руски език (Практически курс)

Странознание

Факултативна дисциплина 1

Факултативна дисциплина 2

Съвременен руски език (Фонетика)

Съвременен руски език (Морфология)

Съвременен руски език (Синтаксис)

Факултативна дисциплина 4

Теория на превода