Награди, отличия, участия на студенти РФ, БЕРЕ и РЕЗЕ в международни форуми

 

 

 

Енчо Тилев, РЕЗЕ – носител на награда „Студент на годината” в областта на хуманитаристиката – 2010, 2011 г.

 

Международна лятна квалификационна школа    „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”/ Современные педагогические технологии в обучении РКИ/ – 5 – 9 август 2013 г., ВСУ „Черноризец Храбър”/сертификат/:

 • Анастасия Чернецка, РФ
 • Златомир Дьовленски, РФ
 • Иван Марков, БЕРЕ
 • Ивелина Иванова, РФ
 • Мария Лятева, РФ
 • Невена Динкова, БЕРЕ

 

Международна лятна квалификационна школа   „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд „ / Современные педагогические технологии в обучении РКИ/ – 6 – 10 август 2012 г., ВСУ „Черноризец Храбър”/сертификат/ :

 • Веселина Ермова, БЕРЕ
 • Даниела Стамова,  БЕРЕ
 • Иван Топалов, РФ
 • Ирина Аспарухова, РФ
 • Нина Йорданова, БЕРЕ
 • Олга Моллова, РФ
 • Полина Димитрова, БЕРЕ       
 • Полина Кирова, БЕРЕ

 

Международен научно-практически семинар за млади преводачи-русисти „Обучение по преводаческо майсторство”/ Обучение переводческому мастерству/ – 14-17 декември 2012 г /сертификат/ :

 • Величка Стоянова, РФ
 • Виолета Вълкова, РФ
 • Вера Бачурова, РЕЗЕ
 • Диляна Чалъкова, РФ
 • Златомир Дьовленски, РФ
 • Ивелина Иванова, РФ
 • Ивелина Шопова, РФ
 • Ирина Аспарухова, РФ
 • Маргарита Куцарова, РЕЗЕ
 • Невена Динкова, БЕРЕ
 • Олга Моллова, РФ
 • Клара Трифонова, БЕРЕ
 • Ханна Йорданова, РФ

 

Международна лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд „ / Современные педагогические технологии в обучении РКИ/ – 1 – 5 август 2011 г., ВСУ „Черноризец Храбър” /сертификат/:

 • Валерия Минчева, РФ
 • Василена Станоева, БЕРЕ
 • Васка Санчева, РФ
 • Галина Владимирова, РФ
 • Екатерина Парамонова, РФ
 • Мария Порязова, РФ
 • Милка Кабзамалова, БЕРЕ
 • Петя Марчева, РФ

 

Международен научно-практически семинар за млади преводачи-русисти „Обучение по преводаческо майсторство”/ Обучение переводческому мастерству/ – 16-19 декември 2011 г. /сертификат/ :

 • Веселина Ермова, БЕРЕ
 • Веселина Джингарова, РЕЗЕ
 • Диляна Чалъкова, РФ
 • Ивелина Шопова, РФ
 • Нина Йорданова, БЕРЕ
 • Полина Кирова, БЕРЕ
 • Стойка Гърбешкова, БЕРЕ
 • Шермин Местан, БЕРЕ

       

Финален кръг на І Всемирный фестиваль русского языка, ( V Ассамблея Русского мира), Санкт-Петербург – 30.10 – 04.11.2011 /диплом/:

 • Енчо Тилев, РЕЗЕ
 • Нина Йорданова, БЕРЕ

 

Лятна езикова школа в Държавен институт за руски език

А. С. Пушкин, Москва – 6 – 21 май 2010 г., 1 – 16 юли 2012 г.

/сертификат/ :

 • Величка Стоянова, РФ
 • Веселина Ермова, БЕРЕ
 • Владислава Иванова, РФ
 • Маргарита Куцарова, РЕЗЕ
 • Мария Георгиева, РФ
 • Нина Йорданова, БЕРЕ
 • Олга Моллова, РФ
 • Соня Главчева, БЕРЕ
 • Шермин Местан, БЕРЕ

 

Втори международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!”– септември 2009, Варшава, Полша /сертификат/:

 • Енчо Тилев, РЕЗЕ
 • Ирина Сергиевская, РФ
 • Полина Димитрова, БЕРЕ
 • Станимира Ганева, РФ
 • Станислава Томова, РФ