Професионална реализация

Участия в образователни и научни форуми, отличия, изяви